Ontslag op staande voet voor agressieve werknemer terecht?

Een werknemer begint een vechtpartij met een collega op de werkvloer. Volgens de werkgever onacceptabel gedrag en ontslag op staande voet volgt. De werknemer vecht het ontslag aan met een beroep op noodweer. Wordt zijn vordering tot schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging De opzegging welke niet voldoet aan de wettelijke regels die aan opzegging zijn gesteld.
» Meer over onregelmatige opzegging
onregelmatige opzegging
toegewezen? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de zaak toe.

Regelmatige opzegging

Voor de beoordeling van de vordering van de werknemer in deze zaak, moet de kantonrechter eerst onderzoeken of er sprake is van een regelmatige opzegging. Met andere woorden, heeft de werkgever de werknemer terecht op staande voet ontslagen?

1) Ontslag onverwijld gegeven

Een ontslag op staande voet dient aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet een ontslag op staande voet “onverwijld worden gegeven”. Dit houdt in dat het ontslag direct (althans, zo snel mogelijk) na het ontstaan van de ontslaggrond moet worden gegeven. In deze zaak heeft de werkgever nog op dezelfde dag als de vechtpartij het ontslag aangezegd.

2) Dringende reden voor ontslag

Ten tweede moet er sprake zijn van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor het ontslag. Volgens de wet worden als dringende redenen beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
te laten voortduren.

Vechtpartij onacceptabel gedrag

In deze zaak heeft de werkgever de vechtpartij als reden voor ontslag aangegeven. Uit camerabeelden bleek dat de werknemer de vechtpartij begon. Bovendien bevonden de betrokkenen zich op een werkplek met gevaarlijke omstandigheden. Er wordt met scherpe messen gewerkt en het kan er glad zijn.

Noodweer niet aannemelijk

De kantonrechter acht het onvoldoende aannemelijk dat de werknemer uit noodweer heeft gehandeld. De collega had zich al omgedraaid om escalatie te voorkomen toen de werknemer de eerste duw uitdeelde. Het betoog van de advocaat van de werknemer dat de werknemer dacht dat de collega zich omdraaide om zich op te maken om een klap uit te delen is ongeloofwaardig.

Ontslag op staande voet terecht

De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever de werknemer terecht heeft ontslagen. De werkgever hoeft fysiek geweld op de werkvloer niet te tolereren. De maatregel is ook niet buitensporig. Er was namelijk sprake van een kortdurend dienstverband en de werknemer had al binnen afzienbare tijd een vergelijkbare baan gevonden. Er is dus geen sprake van een onregelmatige opzegging en de hierop gebaseerde vorderingen moeten worden afgewezen.

Arbeidsrecht advocaat bij werkconflict en ontslag

Conflicten op de werkvloer zijn van alle tijden. Sommige conflicten zijn tussen werknemer en manager, andere conflicten tussen collega’s onderling. Hoewel een werkgever er goed aandoet deze spanningen in de kiem te smoren, is een beëindiging van een dienstverband niet altijd onvermijdelijk. De vraag of zo een beëindiging terecht is, wordt wisselend beantwoord in de rechtspraak. Zo werd in een eerdere zaak een vechtpartij op de werkvloer niet als dringende reden voor ontslag gezien. Maar de werknemer die dronken op een kerstborrel zijn baas aanvloog, mocht wel direct zijn spullen pakken. Het hangt dus steeds af van de omstandigheden. 

More in Arbeidsrecht
Ontbinding arbeidsovereenkomst
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst: een ontslagvergoeding van € 628.000,-

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer, nadat zij bot ving bij het UWV. De werkgever stapt...

Close