John de Mol moet een miljoen euro betalen aan ontslagen directeur Talpa Media

John de Mol vond dat zijn creatief directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
bij Talpa Media niet functioneerde en stuurde hem de laan uit. De rechter is van oordeel dat de werknemer te snel op straat is gezet waardoor het televisiebedrijf haar portemonnee kan trekken: een recordbedrag aan billijke vergoeding van € 1 miljoen werd toegekend aan de creatief directeur van Talpa Media. Arbeidsrecht advocaat Nynke Noordmans bespreekt de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Arbeidsovereenkomst met bonusregeling

Sinds 2011 was de creatief directeur in dienst bij Talpa Media. In zijn arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
was een bonusregeling opgenomen, het zogenaamde Management Participatie Plan (MPP). Dankzij de verkoop van Talpa Media aan het Britse ITV zou de overnamebonus van de creatief directeur tot 2020 kunnen oplopen tot bijna 4 miljoen euro. De enige voorwaarde was dat de creatief directeur in dienst bleef bij Talpa Media. In de zomer van 2015 ontving hij al ruim € 900.000.

‘Slappe hap’ leidt tot non-actiefstelling

Halverwege 2017 ging het mis. De Mol deelde de creatief directeur mede dat Talpa Media niet tevreden was met zijn functioneren en dat zijn prestaties “slappe hap” waren. Daarnaast irriteerde het John de Mol mateloos dat de directeur afwezig was geweest tijdens een belangrijke vergadering. De Mol weigerde dan ook de tweede termijn van de bonus uit te betalen en zette de directeur zelfs op non-actief.

Geen goed en zorgvuldig werkgeverschap

In 2017 heeft de rechter de directeur in het gelijk gesteld en geoordeeld dat hij zijn werk weer mocht hervatten. De directeur was onvoldoende gewezen op zijn vermeende disfunctioneren en Talpa Media begeleidde hem niet adequaat in een verbetertraject. Met andere woorden: Talpa handelde niet als een goed en zorgvuldig werkgever.

John de Mol naar gerechtshof

In augustus 2018 dwong de creatief directeur via de rechter de deelbonus van € 400.000 af. De Mol was het daarmee niet eens en stapte naar het gerechtshof. Begin van dit jaar deelde het gerechtshof opnieuw een tik uit aan Talpa. Talpa verloor het hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
en moest de tweede termijn van de bonus betalen en de creatief directeur terug in dienst nemen.

Verzoek ontbinden arbeidsovereenkomst

In januari 2019 neemt Talpa het heft in eigen handen en verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens primair een verstoorde arbeidsovereenkomst en subsidiair op grond van andere omstandigheden (de zogenaamde h-grond, ook wel de restgrond).

Verstoorde arbeidsverhouding

Vorige week oordeelde de rechter dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding wegens een langdurig arbeidsconflict. Talpa Media mag de creatief directeur ontslaan, maar Talpa Media moet hiervoor fors betalen.

Ernstig verwijtbaar handelen Talpa Media

Talpa Media heeft de directeur te snel op straat gezet, zonder hem een adequaat verbetertraject aan te bieden. Daarmee heeft Talpa Media hem de kans ontnomen zich te rehabiliteren. De rechter bepaalt dat het handelen van Talpa Media als ernstig verwijtbaar handelen dient te worden gekwalificeerd zodat de directeur – naast de wettelijke transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
van € 40.000 – ook aanspraak maakt op een billijke vergoeding. De rechter schat de kans van slagen van een verbetertraject op 50% waardoor de rechter de verzochte billijke vergoeding halveert naar € 1 miljoen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst directeur?

Aangezien Talpa Media de rechter heeft verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden en de rechter een billijke vergoeding heeft toegekend aan de creatief directeur, heeft Talpa Media het recht om de verzochte ontbinding alsnog in te trekken op grond van artikel 7:686a lid 6 BW. Het is maar zeer de vraag of Talpa Media ervoor kiest het dienstverband met de directeur toch voort te zetten.

More in Arbeidsrecht
Medewerker MBO-school duwt leerling en wordt op staande voet ontslagen. Hoe oordeelt de rechtbank?

Ontslag op staande voet. Een werkgever mag dit type ontslag alleen gebruiken als uiterste middel. Niet ieder wangedrag levert een...

Close