Gedwongen zwart werken ernstig verwijtbaar handelen werkgever?

In een recent arbeidsgeschil maakte een werkgever het wel heel bont. Hij liet een werkneemster (zonder haar medeweten) zwart werken, weigerde zorg te dragen voor de afdracht van de loonbelasting en liet haar arbeidscontract zonder haar medeweten en instemming door een ander bedrijf overnemen. De kantonrechter oordeelde dat er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen. De vraag is of de werkneemster ook recht heeft op een billijke vergoeding? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten ligt de uitspraak toe.

 

Werkneemster wordt gedwongen om in dienst te treden

In deze zaak ging het om het volgende. De werkneemster in kwestie werkte als back-office medewerker voor Match Mate BV sinds 2006. directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
Directeur
en eigenaar van Match Mate is de heer K. Op een gegeven moment staakte Match Mate met de afdracht van loonbelasting voor werkneemster. Werkneemster heeft hiertegen geprotesteerd en K gesommeerd de situatie met de Belastingdienst op te lossen. De onderneming van Match Mate was echter een aflopende zaak. Reden waarom aan werkneemster is voorgesteld om bij een andere (aan K gelieerde) onderneming, TLS, in dienst te treden. Dit heeft zij geweigerd. Desondanks berichtte K haar dat zij in dienst was getreden bij TLS.

Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Werkneemster heeft bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek ingediend. De kantonrechter wees de ontbinding toe en oordeelde dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Hij heeft onduidelijkheid over de persoon van de werkgever laten bestaan, geen loonbelasting afgedragen en geen salarisstroken afgegeven.

Aanspraak op transitievergoeding bij beëindiging arbeidscontract

Werkneemster heeft naast de -door de rechter toegewezen- transitievergoeding ook een billijke vergoeding gevorderd. De kantonrechter overweegt dat voor toewijzing van deze vergoeding het nodig is dat het verwijt zodanig ernstig is dat het welhaast gelijk is te stellen aan een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
op grond waarvan de werknemer het dienstverband per direct kan beëindigen. De kantonrechter acht dat daar in deze zaak geen sprake van is. De billijke vergoeding wordt afgewezen.

Kantonrechter wijst billijke vergoeding af!

De uitspraak is enigszins verrassend. De werkgever heeft belangrijke verplichtingen geschonden en ernstig verwijtbaar gehandeld. Toch vond de rechter een billijke vergoeding niet op zijn plaats. Ondanks dat de billijke vergoeding zijn intrede pas deed in 2015, is de jurisprudentie hierover talrijk. In de meeste gevallen waarbij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever, wordt een billijke vergoeding toegekend.

Rechtspraak billijke vergoeding en ernstig verwijtbaar handelen

Zo werd de vergoeding toegekend in het geval van de nieuwe werkgever (na overname van de onderneming)  die de verplichtingen uit de oude arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met werknemer niet respecteerde en hem een minder gunstig voorstel deed. Of in het geval van de werkgever die een werknemer zonder enige grond ontsloeg. Ook de werkgever die een werknemer zonder instemming promotie gaf en vervolgens de werknemer de deur wees omdat deze niet aan de hogere functie-eisen kon voldoen, moest een billijke vergoeding betalen.

More in Arbeidsrecht
Wanneer is er sprake van overgang van onderneming? AMS legt uit!
Wanneer is er sprake van overgang van onderneming? AMS legt uit!

Bij de beoordeling of een werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding, dient soms eerst de vraag te worden beantwoord...

Close