De kantonrechtersformule op de schop?

Onlangs oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland dat bij de berekening van de ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
bij kennelijk onredelijk ontslag De opzegging van een arbeidsovereenkomst door werknemer of werkgever die onredelijk is waardoor schadeplichtigheid ontstaat
» Meer over kennelijk onredelijk ontslag
kennelijk onredelijk ontslag
, aangeknoopt moet worden bij de berekening via de website hoelangwerkeloos.nl (tegenwoordig www.magontslag.nl) . De kantonrechter gebruikt voor de berekening van de ontslagvergoeding dan ook niet langer enkel de kantonrechtersformule De formule gebruikt door de kantonrechter bij bepaling van de hoogte van een ontslagvergoeding.
» Meer over kantonrechtersformule
kantonrechtersformule
. Advocaat Sander Schouten bespreekt het vonnis.

 

Begroting schade werknemer

Voor het berekenen van een ontslagvergoeding en de ontbinding van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
wordt door kantonrechters veelal de kantonrechtersformule gebruikt. Sinds de Hoge Raad zich heeft uitgelaten over het al dan niet van toepassing zijn van de kantonrechtersformule, is de kring van kantonrechters die de kantonrechtersformule heeft ontwikkeld bezig een alternatief te ontwikkelen. Volgens de Hoge Raad dient de schadevergoeding wegens kennelijke onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechters te worden begroot. Die begroting dient zoveel mogelijk te worden gebaseerd op de werkelijke door de werknemer te leiden schade. De kring van kantonrechters heeft echter aangegeven vooralsnog geen nieuwe formule te ontwikkelen in afwachting van de politieke ontwikkelingen omtrent het ontslagrecht. Tot nu toe werd de kantonrechtersformule dan ook als uitgangspunt genomen bij de vaststelling van de ontslagvergoeding.

Kantonrechtersformule via hoelangwerkeloos.nl

De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft echter op 30 januari 2013 geoordeeld dat voor de berekening van een ontslagvergoeding in het geval van kennelijk onredelijk ontslag, de berekening van de verwachte werkloosheidsduur maatgevend is. De berekening van de werkloosheidsduur dient te geschieden via de website hoelangwerkloos.nl. Deze website is door het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) van de Universiteit van Amsterdam in gebruik gegeven. De kring van kantonrechters had eerder aangegeven positief tegenover deze berekeningsmethode te staan. Met behulp van de website kan (onder meer) een inschatting worden gemaakt van de duur van de werkeloosheid van de werknemer die is ontslagen. De kantonrechter overweegt dat de hoogte van de door de ontslagen werknemer geleden schade in beginsel kan worden gesteld op de te verwachte duur van de werkeloosheid van een jaar zodat de schade kan worden gesteld op het loon over die periode onder aftrek van de WW-uitkering gedurende een jaar.

Berekening op grond van werkelijk geleden schade

De berekeningsmethode die wordt gehanteerd door het HSI houdt in dat er een berekening wordt gemaakt naar een vergoeding voor het loonverlies in de periode waarin de werknemer te verwachten werkloos is. Zo kan aan de hand van onder meer de leeftijd van de werknemer, de regio waar de werknemer in woont en werkt, het opleidingsniveau van de werknemer en de duur van zijn dienstverband een inschatting worden gemaakt van hoelang deze werknemer werkeloos zal zijn. Deze berekening is onder meer gestoeld op de statistieken omtrent de WW van de afgelopen jaren. In een eerder uitspraak heeft de rechtbank Rotterdam tevens gebruik gemaakt van onderhavige rekenmethode. Hoewel er nog geen zicht is op een daadwerkelijke wijziging van het ontslagrecht, lijkt de rekenmodule van het HSI dan ook terrein te winnen.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag

De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring met het adviseren van zowel werkgever als werknemer bij een kennelijk onredelijk ontslagprocedures.

Meer in Arbeidsrecht
advocaat arbeidsrecht
Ontslag na 26 jaar in dienst wegens verduistering blikjes cola

Een werknemer die zonder toestemming van de werkgever regelmatig een paar blikjes cola uit het magazijn nam, werd ontslagen. De...

Sluiten