2 min lezen

Ober bedreigt werkgever en wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

NL

Een ober in een Arubaans restaurant is op staande voet ontslagen nadat hij binnen zicht- en gehoorafstand van gasten ruzie heeft gemaakt met zijn werkgever. Maar de ober laat het er niet bij zitten en roept de nietigheid van het ontslag in. Het restaurant verzoekt de rechter daarop om de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
, voor zover die nog bestaat, te ontbinden. Advocaat Hidde Reitsma bespreekt het opmerkelijke arbeidsethos van de ober en de uitspraak die daarop volgde.

Ober weigert werkzaamheden te verrichten

De werkgever verwijt de ober in deze zaak een hele serie aan incidenten waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt. Zo klagen gasten van het restaurant meerdere keren over scheldpartijen tussen de ober en zijn collega’s. Ook zou de ober slechte service bieden, gasten onheus bejegenen en gasten opdragen om meer fooi te geven. Ook weigert hij opgedragen werkzaamheden te verrichten. Op het moment dat een groep toeristen – een uitgelezen kans op een goede fooi – buiten zijn wijk wordt geplaatst, bedreigt de ober zijn manager fysiek. Hij doet dat zo hard dat collega’s en gasten het kunnen horen en een andere collega tussenbeide moet komen. Daarna is de maat vol. De ober wordt een dag later op staande voet ontslagen.

Ober beroept zich op nietigheid

Een week na zijn ontslag roept de ober de nietigheid ervan in. Daarop besluit de werkgever de rechtbank in Aruba om de arbeidsovereenkomst, voor zover die na het ontslag op staande voet nog bestaat, te ontbinden. De rechter buigt zich over de verweten voorvallen en komt tot de treffende conclusie dat de ober “zijn eigen idee heeft over wat goede serviceverlening inhoudt”De rechtbank vervolgt door vast te stellen dat als de ober zijn manager al niet bedreigd zou hebben, hij in ieder geval hardop zijn instructies in twijfel heeft getrokken, waarbij zowel gasten als collega’s dit konden horen.

Gewichtige reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Daarnaast was er geen sprake van een incident, maar van een vast patroon van incidenten. Dit levert volgens de rechtbank een gewichtige reden Dringende redenen of veranderingen in de omstandigheden.
» Meer over gewichtige reden
gewichtige reden
op om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het lange dienstverband van de ober en zijn leeftijd van 53 jaar maken dat niet anders: de ober is herhaaldelijk gewaarschuwd en zelfs tot tweemaal toe geschorst geweest. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst voor zover die nog bestaat en veroordeelt de ober om de proceskosten van het restaurant te vergoeden.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag op staande voet

De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring op het gebied van arbeidsrecht en ontslag op staande voet. Wij adviseren u bij het geven of krijgen van ontslag op staande voet altijd (vooraf) contact op te nemen met een advocaat arbeidsrecht.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence