3 min lezen

Schenking aan buitenechtelijk kind is vernietigbaar

NL

Voor de schenkingen die een overleden man vlak voor zijn dood deed aan zijn buitenechtelijke kinderen, was toestemming van zijn echtgenote vereist. Zij kwam erachter en deed een beroep op vernietiging. En met succes. De rechtbank Rotterdam oordeelde in een recente uitspraak dat de geschonken geldbedragen (bijna 120.000 euro) en twee auto’s moesten worden teruggegeven. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma legt uit wat er aan de hand was.

Schenking overledene aan kinderen

De overledene, laten we hem Hendrik noemen, had met zijn vrouw twee kinderen. Daarnaast had hij twee kinderen (A en B) met een andere vrouw (Y). Deze kinderen werden geboren terwijl Y gehuwd was met X. X is de juridisch vader van A en B, Hendrik is de biologische vader. Vlak voor zijn overlijden schenkt Hendrik aan A en B een Mercedes en een camper.

Echtgenote eist teruggave geld en auto’s

Daarnaast worden op de dag van overlijden geldbedragen van 58.500 euro en 59.000 euro van de B.V. van Hendrik naar A en B overgemaakt. Bovendien is op enig moment een bedrag van 1.800 euro aan A overgemaakt. De advocaat van de echtgenote van Hendrik stelt zich na overlijden op het standpunt dat haar toestemming vereist was voor de schenkingen, vernietigt deze buitengerechtelijk en vraagt teruggave van het geld en de auto’s.

Toestemming echtgenoot voor schenking vereist

In de wet staat dat een echtgenoot toestemming van de andere echtgenoot nodig heeft voor het doen van schenkingen die niet gebruikelijk of bovenmatig zijn. Dit leidt uitzondering indien degene die de schenking De overeenkomst om waarbij de schenker uit zijn eigen vermogen de begiftigde verrijkt zonder dat de begiftigde hiervoor een tegenprestatie verschuldigd is.
» Meer over schenking
schenking
doet een natuurlijke verbintenis Een rechtens niet-afdwingbare verbintenis.
» Meer over natuurlijke verbintenis
natuurlijke verbintenis
nakomt. De rechtbank is in deze zaak echter van oordeel dat er geen sprake is van een natuurlijke verbintenis omdat Hendrik geen dringende morele verplichting had deze schenkingen te doen.

Schenkingen rechtsgeldig vernietigd

Het feit dat A en B een procedure tot vaststelling van het vaderschap van Hendrik aanhangig hebben gemaakt maakt dit niet anders. Gevolg kan hooguit zijn dat A en B de wettelijke erfgenamen worden van Hendrik, niet dat de schenkingen niet toestemmingsplichtig waren. De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat de echtgenote de schenkingen rechtsgeldig heeft vernietigd en dat het geld en de auto’s moeten worden teruggegeven.

Advocaat bij bovenmatige schenking

Wanneer een echtgenoot schenkingen wenst te doen is het van belang te controleren of daarvoor geen toestemming vereist is van de andere echtgenoot. De vraag of zij gehuwd zijn in- of buiten gemeenschap van goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
is voor die vraag niet relevant. Ontbreekt toestemming terwijl deze wel was vereist? Dan is de rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
vernietigbaar en moet de schenking worden teruggedraaid. Voorkom bij schenkingen problemen en win vooraf juridisch advies in. Een advocaat verbintenissenrecht kan u daarbij van dienst zijn.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence