Terug
n

natuurlijke verbintenis

Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis die niet via de rechter kan worden afgedwongen. Een voorbeeld van een natuurlijke verbintenis is de verbintenis die volgt uit het winnen van een weddenschap. In de wet is geregeld wanneer er sprake van een natuurlijke verbintenis.

Een natuurlijke verbintenis bestaat:

  1. wanneer de wet of een rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
    » Meer over rechtshandeling
    rechtshandeling
    aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;
  2. wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, hoewel rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.

Verplichtingen die volgen uit een natuurlijke verbintenis kunnen dus niet in rechte worden afgedwongen. Een natuurlijke verbintenis kan worden omgezet in een rechtens afdwingbare door een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen schuldenaar en schuldeiser.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op