4 min lezen

Reisorganisator schendt prijsafspraken met agent

NL

Samenwerkingen tussen agenten en principalen in agentuurrelaties lopen niet altijd op rolletjes. Zo is ook in het onderhavige geval een geschil ontstaan tussen een reisagent en een reisorganisator die verband hield met ‘prijsmanipulatie’. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt bespreekt de zaak en de uitkomst ervan.

Agentuurovereenkomst: commissie voor bemiddeling

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
in deze zaak is een (online) reisagent die een zogenoemde ‘Best Deal garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
Garantie
’ hanteert, wat inhoudt dat het prijsverschil aan de klant wordt terugbetaald als die precies dezelfde reis voor een lagere prijs op een andere website vindt. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
is Corendon, een reisorganisator die pakketreizen aanbiedt zowel via haar eigen website als via verschillende reisagenten. De reisagent en Corendon hebben een agentuurovereenkomst De overeenkomst waarbij een handelsagent tegen provisie bemiddelt bij het totstandkomen van koopovereenkomst tussen een opdrachtgever en derden.
» Meer over agentuurovereenkomst
agentuurovereenkomst
gesloten, waarbij de reisagent een commissie ontvangt van 9 procent van de reissom over alle door haar bemiddelde Corendon pakketreizen.

Prijs via site lager dan in de gids

De volgende bepaling maakt onderdeel uit van de agentuurovereenkomst: “De reisorganisator respecteert een level playing field terzake prijzen, beschikbaarheid en voorwaarden. Deze bepaling beoogt geen verplichtingen voor de reisagent in het leven te roepen.” Over het begrip ‘level playing field’ is tussen partijen een discussie ontstaan. Op enig moment heeft de reisagent namelijk moeten constateren dat Corendon andere (lees: lagere) prijzen hanteert via haar eigen website dan de hogere gidsprijzen die aan de reisagent werden opgelegd.

Reisagent: onderscheid maken in prijs mag niet

Volgens de reisagent mag dit niet, nu het ‘level playing field’ juist inhoudt dat er geen onderscheid mag worden gemaakt in de prijzen. Daarnaast verwijt de reisagent dat Corendon via andere reisagenten kortingsacties houdt en daarom onderscheid bestaat in de voorwaarden en dat Corendon heeft besloten om 115 populaire accommodaties in Turkije (tijdelijk) te onttrekken aan het reisaanbod van de reisagent met als gevolg een verschil in de beschikbaarheid. Genoeg twistpunten dus.

Corendon gesommeerd prijsmanipulatie te staken

De reisagent geeft aan door de handelswijze van Corendon aanzienlijke schade te hebben geleden. Nu de reisagent de ‘Best Deal Garantie’ hanteert heeft zij namelijk veel klanten moeten compenseren voor de kortingen die (door of via) Corendon worden verstrekt. Ook is zij omzet misgelopen nu er (tijdelijk) accommodaties aan het aanbod zijn onttrokken. De gemachtigde van de reisagent heeft na de constateringen Corendon gesommeerd het manipuleren van prijzen te staken en gestaakt te houden en de reisagent te compenseren voor de door haar geleden schade als gevolg van het toerekenbaar tekortschieten dan wel het onrechtmatig handelen. De schade wordt door de reisagent begroot op ruim 1.000.000 euro.

Uitleg van begrip ‘Level playing field’

De agentuurovereenkomst wordt door Corendon opgezegd en zij wijst alle vorderingen van de reisagent van de hand. Corendon stelt dat de bepaling over het level playing field niet ziet op de (verticale) relatie tussen principaal en agent en dat zij slechts gehouden was haar pakketreizen aan al haar agenten aan te bieden voor gelijke prijzen. Verder kunnen alleen agenten die aan de actie meebetalen, zogeheten ‘select agenten’, gebruik maken van specifieke kortingsacties. De reisagent was slechts een generieke agent. Corendon stelt bovendien dat zij juist degene is geweest die schade heeft geleden nu de reisagent bij haar reisaanbod steeds “onder de prijzen duikt” van Corendon en Corendon daardoor omzet heeft gemist. Deze schade wordt (eveneens) begroot op ruim 1.000.000 euro.

Agent eist vergoeding goodwill na agentuurovereenkomst

De reisagent start een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
waarbij zij naast vergoeding van de geleden schade tevens aanspraak maakt op een klantenvergoeding bij het eindigen van een agentuurovereenkomst. Corendon stelt vervolgens een reconventionele (schade)vordering in. De uitkomst is dat de rechter Corendon niet volgt in haar uitleg van het begrip ‘level playing field’ en dat Corendon ook zelf gehouden was aan de afspraak over (gelijke) prijzen, beschikbaarheid en voorwaarden.

Rechter wijst klantenvergoeding agent toe

De reisagent had het verschil met een ‘select agent’ verder niet hoeven te begrijpen en mocht ervan uit gaan dat zij voor alle kortingsacties van Corendon in aanmerking zou komen. Ook stelt dat rechter vast dat Corendon tekort is geschoten door tijdelijk het aanbod van de 115 accommodaties aan de reisagent te onttrekken en wijst de rechter de reisagent een klantenvergoeding toe.

Tegenvordering wordt afgewezen

Corendon wordt door de rechter veroordeeld om aan de reisagent een bedrag aan schade- respectievelijk klantenvergoeding te betalen van ruim 1.000.000 euro.  De reconventionele vordering wordt afgewezen nu de reisagent op haar beurt niet gehouden was om geen kortingen bij haar reisaanbod te verstrekken. Het onder de prijzen duiken van Corendon is daarom volgens de rechter niet aan de reisagent verwijtbaar.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence