2 min lezen

agentuurovereenkomst

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Juridisch advies over agentuur

Bij de agentuurovereenkomst komen twee partijen, een verkoper van goederen, vaak de principaal genoemd, en een handelsagent overeen, dat de handelsagent tegen een bepaalde beloning zal bemiddelen bij de totstandkoming van koopovereenkomsten van de goederen van de principaal.

De handelsagent verkoopt dus niet zijn eigen spullen voor eigen rekening en risico, maar ontvangt een courtage over een deel van de door hem gerealiseerde omzet van de principaal.

Opzegtermijn agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is vrij nauwkeurig in de wet omschreven. Zo bepaalt de wet wanneer de handelsagent recht heeft op provisie, en wat de rechten en verplichtingen van de beide partijen zijn. In de regeling zijn minimum opzegtermijnen opgenomen.

De opzegtermijn is daarbij afhankelijk van de duur van de agentuurovereenkomst. Hoe langer de agentuurovereenkomst bestaat, hoe langer de opzegtermijn die bij opzegging in acht moet worden genomen. Verder is van belang of er van tevoren een opzegtermijn is overeengekomen.

Recht op schadevergoeding

In de regeling voor de agentuurovereenkomst is verder bepaald dat bij het einde van de agentuurovereenkomst sprake kan zijn van een verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de agent. De agent heeft onder omstandigheden recht op een vergoeding van het door de principaal genoten voordeel na het einde van de agentuurovereenkomst.

Die schadevergoeding is in principe gelijk aan de beloning over de tijd dat de agentuurovereenkomst bij regelmatige (normale) beëindiging had behoren voort te duren, waarbij rekening wordt gehouden met de provisie die in de voorafgaande jaren is verdiend.

Goodwill bij einde agentuur

In de rechtspraak is bepaald dat de schadevergoeding in beginsel is beperkt tot een maximum ter hoogte van eenmaal de jaarlijkse vergoeding die de agent gemiddeld ontving over de afgelopen vijf jaar. Het recht op schadevergoeding bestaat overigens slechts wanneer de agent nieuwe klanten heeft aangebracht of de relatie met bestaande klanten heeft uitgebreid.

De agent dient dus een zekere mate aan goodwill te hebben gecreëerd. De schadevergoeding kan worden beperkt door de redelijkheid en billijkheid. De duur van de agentuurovereenkomst en de reden van opzegging is hierbij van belang.

Adviseren én procederen

Wij hebben niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van agentuurovereenkomsten, maar procederen daar ook over voor onze cliënten, indien dat nodig is. Zo heeft mr. Van Vugt in 2022 namens een Indonesische handelsagent met succes geprocedeerd bij de rechtbank Noord-Holland over de betaling van nog verschuldigde commissie en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging.

De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence