Terug
a

agentuurovereenkomst

Bij de agentuurovereenkomst bemiddelt de opdrachtnemer bij de totstandkoming van koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
tussen zijn opdrachtgever en potentiële kopers. De opdrachtnemer wordt in dit geval aangeduid als ‘handelsagent’, de opdrachtgever als ‘principaal’.

De handelsagent verkoopt dus niet zijn eigen spullen voor eigen rekening en risico, maar ontvangt een courtage Beloning voor een door een opdrachtnemer verrichte prestatie.
» Meer over courtage
courtage
of provisie over een deel van de door hem gerealiseerde omzet van de principaal. De agentuurovereenkomst is een species van de rechtsfiguur opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
. Het verschil met een bemiddelingsovereenkomst De overeenkomst waarbij een tussenpersoon voor de opdrachtgever overeenkomsten met derden tot stand brengt.
» Meer over bemiddelingsovereenkomst
bemiddelingsovereenkomst
ligt erin dat bij een agentuurovereenkomst partijen een duurzame zakelijke relatie beogen terwijl bij een bemiddelingsovereenkomst meestal gericht is op één bepaalde overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op