4 min lezen

Per ongeluk op ‘MIJN’-knop drukken: geen koop

NL

Tijdens de veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
executieveiling
van een bedrijfspand drukte een bieder per ongeluk op de ‘MIJN’-knop, waarna zowel de veilende bank als de notaris vonden dat er een koop tot stand was gekomen. De bieder maakte echter aannemelijk dat er sprake was van een vergissing. De Voorzieningenrechter volgt hem in dit standpunt en wijst de vordering van de bank af. Advocaat verbintenissenrecht Sander Schouten licht toe en legt uit waarom deze uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben voor de Miljoenenjacht -zaak.

 

Koopovereenkomst tijdens veiling

Tijdens een executieveiling van 25 juni 2014 werd een bedrijfspand door de WestlandUtrecht Bank openbaar geveild. In de afslagfase van de veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
veiling
drukte een vertegenwoordiger van een bedrijf dat vaker panden op veilingen koopt bij een bedrag van 550.000 euro op de ‘MIJN’-knop. De bieder dacht daarmee het pand voor dit bedrag te kunnen kopen. Hij had zich echter vergist in het biedingssysteem dat tijdens die veiling werd gebruikt.

Vergissing gemeld bij notaris

Bij sommige veilingen is het bedrag dat tijdens de afslag wordt geboden namelijk inderdaad de koopsom, maar bij andere veilingen bestaat de koopsom uit het bedrag dat bij opbod is geboden met daarbij opgeteld het bedrag dat bij afslag is geboden. In dit geval was het laatste systeem van toepassing waardoor de koopsom niet 550.000 euro maar 1.064.000 euro plus bijkomende kosten bedroeg. Toen de bieder kort na het drukken op de knop doorkreeg dat hij een vergissing had begaan vertelde hij dit aan de notaris. De notaris gaf echter aan dat hij vond dat de bepaling uit de veilingvoorwaarden die bepaalt dat bij een vergissing de notaris soms kan bepalen dat een bieder niet aan zijn bod wordt gehouden in dit geval niet opging.

In kort geding nakoming vorderen

De veilende bank wilde de bieder ook aan zijn bod houden en vorderde daarom in kort geding nakoming van de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
die volgens haar door de druk op de knop met de bieder was gesloten. De voorzieningenrechter moest daarom beoordelen of de kans aannemelijk was dat een rechter in een eventuele nog te voeren bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
zou beoordelen dat er sprake was van een “perfecte koopovereenkomst”. De voorzieningenrechter achtte dit tot blijdschap van de bieder niet aannemelijk. De rechter vond het daarbij van belang dat de bieder meteen zijn vergissing kenbaar maakte.

Niet van plan ruim miljoen euro te betalen

Omdat de bieder van tevoren een taxatierapport had laten opstellen waaruit een executiewaarde van ongeveer 600.000 euro bleek, was het volgens de voorzieningenrechter aannemelijk dat de bieder niet bedoelde ruim een miljoen euro te bieden. De bieder heeft dan ook aannemelijk gemaakt dat haar bod niet overeenkwam met haar wil zodat er in beginsel geen overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tot stand is gekomen. De voorzieningenrechter acht het dan ook aannemelijk dat het besluit van de notaris om de uitzonderingsregel niet toe te passen in een bodemprocedure ongedaan zou worden gemaakt. De vordering van de bank werd dan ook afgewezen, zodat het tot diens opluchting goed afliep voor de bieder.

Was druk op de knop in Miljoenenjacht ook een foutje?

Eind 2013 drukt een deelnemer aan het programma Miljoenenjacht bij een stand van 125.000 euro per ongeluk op de knop terwijl hij eigenlijk wilde doorspelen. Als hij wel had doorgespeeld had hij kans gemaakt op de inhoud van een koffertje met 5 miljoen euro. Toen de kandidaat zijn vergissing kenbaar maakte ging Linda de Mol met de notaris overleggen. Die bepaalde dat er door de druk op de knop een “deal” was gemaakt en dat de kandidaat dus naar huis ging met 125.000 euro.

Veel gelijkenissen met Miljoenenjacht-kwestie

Deze kandidaat stelt echter dat er geen sprake was van wilsovereenstemming De wederzijdse bereidheid van partijen om een bepaalde overeenkomst te sluiten
» Meer over wilsovereenstemming
wilsovereenstemming
en begon daarom met een procedure tegen Endemol. Hij stelt dat niet duidelijk in het reglement was bepaald dat het spel met het drukken op de knop voorbij was. Deze kwestie heeft veel gelijkenissen met de veiling-zaak. Als de rechter in de Miljoenenjacht-zaak dezelfde redenering toepast als de rechter in de veiling-zaak, zou de kandidaat nog wel eens gelijk kunnen krijgen. Ook bij hem was immers waarschijnlijk geen sprake van wilsovereenstemming en ook het reglement van dit programma bevatte bepalingen die voor verschillende uitleg vatbaar zijn.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence