2 min lezen

Ex-vrouw van overleden vader wil beslag leggen op privévermogens kinderen! Misbruik van recht?

NL

De afwikkeling van een nalatenschap kan een ingewikkelde aangelegenheid zijn. Het wordt al helemaal lastig als de erflater (de persoon die is overleden) op het moment van overlijden in een scheiding lag. In een recente zaak speelde precies dat. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma, tevens gespecialiseerd in de afwikkeling van nalatenschappen, bespreekt deze aparte casus.

Procedure verdeling huwelijksgemeenschap

De erflater was op het moment van overlijden in een procedure met zijn ex-vrouw verwikkeld. In de procedure stond de verdeling van de huwelijksgemeenschap centraal. Na het overlijden namen de kinderen van erflater (de enige erfgenamen en tevens vereffenaars van de nalatenschap) de procedure over. De erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Dit betekent onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Blijkt de boedel negatief, dan zijn de erfgenamen niet aansprakelijk voor de schulden.

Vordering ex-vrouw toegewezen

De rechtbank heeft uiteindelijk bij beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
de erfgenamen veroordeeld om de ex-echtgenote € 11.000 te betalen. De ex-vrouw heeft de beschikking aan ieder van de erfgenamen betekend en hen verzocht over te gaan tot betaling van € 11.000. Daarbij heeft de ex-vrouw aangezegd dat als zij niet overgaan tot betaling er beslag zal worden gelegd op de privévermogens van de erven.

Kort geding staking executie beschikking

De erfgenamen starten een kort geding om de executie van het vonnis tegen te gaan. Zij voeren aan dat zij niet in hun privé-vermogens aansprakelijk zijn voor de vordering van de ex-vrouw op de nalatenschap. De ex-vrouw stelt daarentegen dat de erfgenamen zich hebben gedragen als procespartij, en niet slechts als vereffenaars, en dat zij door de rechter persoonlijk zijn veroordeeld tot betaling van de vordering. 

Beneficiaire aanvaarding biedt wettelijke bescherming

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard. Hieruit volgt dat de erfgenamen zijn beschermd in de zin dat zij niet aansprakelijk zijn voor schulden van de erflater als de boedel negatief blijkt te zijn. Nergens in de beschikking is geoordeeld dat de erfgenamen deze door de wet beschermde positie hebben prijsgegeven.

Erfgenamen niet privé aansprakelijk

Het dictum (de veroordeling in de beschikking) moet volgens de voorzieningenrechter dan ook zo worden gelezen dat de erfgenamen als vereffenaars van de nalatenschap van erflater zijn veroordeeld. De beschikking kan -in het licht van de omstandigheden- niet zo worden uitgelegd dat de erfgenamen in hun privé-vermogens aansprakelijk zijn voor de vordering van de ex-vrouw.

Advocaat erfrecht bij boedelgeschillen

De voorzieningenrechter overweegt vervolgens dat de boedelbeschrijving nog niet door de vereffenaars is afgerond en/of de uitdelingslijst nog niet is vastgesteld. Daarom maakt de ex-vrouw misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van recht
door de beschikking thans te executeren tegen de erfgenamen in elk van hun privé-vermogens. Zij heeft (nog) geen bevoegdheid om de beschikking ten uitvoer te leggen ten aanzien van de privé-vermogens van de erfgenamen. De ex-vrouw wordt geboden de executie van de beschikking te staken.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence