3 min lezen

Oproepen in vrijwaring: zo werkt het

NL

De wet biedt de mogelijkheid om in een rechtszaak een derde in vrijwaring De wet biedt de mogelijkheid om in een rechtszaak een derde in vrijwaring op te roepen. Daarmee wordt beoogd om bij een veroordeling direct de schade op de in vrijwaring opgeroepen derde te verhalen.
» Meer over vrijwaring
vrijwaring
op te roepen. Daarmee wordt beoogd om bij een veroordeling direct de schade op de in vrijwaring opgeroepen derde te verhalen. De procedures lopen in principe gelijktijdig. Hoe werkt het en wat zijn de juridische haken en ogen? Advocaat procesrecht Marco Guit legt uit.

Oproepen in vrijwaring: één kans

Een beroep op vrijwaring moet bij incidentele vordering worden ingesteld en wel direct nadat er is gedagvaard. Indien de vordering tot het oproepen van een derde goed is opgesteld zal de rechtbank die meestal wel toewijzen. In een arrest van 20 januari 2012 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de mogelijkheden om in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
te gaan tegen een afwijzing van de rechtbank om een derde in vrijwaring op te roepen. In eerste aanleg had de onderaannemer een incidentele vordering ingesteld tot oproeping van de hoofdaannemer in vrijwaring.

Hof staat vrijwaring toe

Het verzoek tot het oproepen in vrijwaring werd door de rechtbank afgewezen, maar het Hof staat de vrijwaring alsnog toe. De Hoge Raad vernietigt de beslissing van het Hof echter, omdat de in vrijwaring opgeroepen partij daarmee een feitelijke instantie (de procedure bij de rechtbank) wordt ontnomen. De Hoge Raad verwijst daarbij naar een eerder gewezen arrest. Het verschil met dit arrest is dat in de daar voorliggende casus voor het eerst in hoger beroep een vordering tot het oproepen van een derde in vrijwaring werd gedaan, maar in praktische zin komt het op hetzelfde neer; het missen van een instantie voor de in vrijwaring opgeroepen partij is onaanvaardbaar.

Vrijwaringsprocedure

Een afwijzende beslissing in eerste aanleg op een vrijwaringsvordering, dit betekent dus direct het einde voor de vrijwaringsprocedure. Tegen de afwijzing staat ook geen tussentijds hoger beroep open nu het gaat om een tussenvonnis. De consequenties van het arrest van de Hoge Raad lijken groter dan ze in praktische zin zijn. Immers, de partij die in vrijwaring wordt opgeroepen kan ook in een aparte procedure worden betrokken om een eventuele veroordeling te verhalen. Het enige nadeel hiervan kan dus zijn dat de procedures niet parallel lopen en dat er dus tijd kan zitten tussen het wijzen van de vonnissen waardoor het verhaal op de derde partij (in dit geval de hoofdaannemer, maar meestal de onderaannemer) enige tijd op zich kan laten wachten.

Advocaat bij vrijwaringsverzoek

Vrijwaring komt veel voor in bouwzaken waarbij sprake is van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer. Voor uit te voeren werkzaamheden schakelt de hoofdaannemer vaak een onderaannemer in. Als de onderaannemer een fout maakt zal de opdrachtgever de hoofdaannemer daarop aanspreken en de hoofdaannemer die aansprakelijkheid doorleggen naar de onderaannemer en deze zo nodig in vrijwaring oproepen.De advocaten van AMS hebben jarenlange ervaring in het voeren van procedures.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence