vrijwaring

De wet biedt de mogelijkheid om in een rechtszaak een derde in vrijwaring op te roepen. Daarmee wordt beoogd om bij een veroordeling direct de schade op de in vrijwaring opgeroepen derde te verhalen. De beide procedures lopen in principe gelijktijdig.

Een beroep op vrijwaring moet bij incidentele vordering worden ingesteld en wel direct nadat er is gedagvaard. Het is dus niet mogelijk om eerst de conclusie van antwoord Een conclusie van antwoord bevat de reactie op de dagvaarding, en kan tevens een eis in reconventie bevatten. De wet geeft diverse regels over de formaliteiten waaraan een conclusie van antwoord moet voldoen.
» Meer over conclusie van antwoord
conclusie van antwoord
in te dienen en vervolgens over te gaan tot oproeping in vrijwaring.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op