4 min lezen

Overdracht van onder beheer gestelde aandelen: wanneer kan het?

NL

Bij de ontvlechting van een familiebedrijf, zijn twee broers verzeild geraakt in een langslepend juridisch conflict over de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
. Carl en Boudewijn (middels hun persoonlijke holdingen) houden ieder een deel van de aandelen in Bloemenbollenbedrijf Brouwer. Een extra complicatie is dat tijdens de procedure bij de rechtbank door de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
een beheerder is aangesteld voor de door Carl gehouden aandelen. Wie gaat er nu over de overdracht van de aandelen? Wat is de rol van de beheerder? Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit bespreekt deze interessante zaak.

Vordering tot levering aandelen

Boudewijn holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
» Meer over holding
Holding
heeft in reconventie gevorderd dat Carl Holding wordt veroordeeld om overeenkomstig de statutaire aanbiedingsregeling mee te werken aan de levering aan Boudewijn Holding van de aandelen die Carl Holding houdt in het kapitaal van het bloembollenbedrijf. In een tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat de aandelen inderdaad aan Boudewijn Holding moeten worden verkocht. Hij heeft vervolgens een deskundige aangesteld om de koopsom van de aandelen vast te stellen.

Enquêteprocedure bij Ondernemingskamer

Lopende het deskundigenonderzoek heeft er bij de Ondernemingskamer een enquêteprocedure over het beleid bij het bloembollenbedrijf plaatsgevonden. In een zogenaamde tweede fase- beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
heeft de Ondernemingskamer bij wijze van voorziening de door Carl Holding gehouden aandelen in het bloembollenbedrijf tijdelijk overgedragen aan een beheerder.

Oproeping in incident

Boudewijn Holding wil nu voorkomen dat zijn vordering uiteindelijk wordt toegewezen, maar dat Carl Holding vervolgens stelt niet mee te kunnen werken aan de levering, omdat de aandelen onder beheer staan. Daarom heeft Boudewijn Holding bij een incidentele vordering de beheerder opgeroepen om als derde in de procedure te verschijnen. Boudewijn Holding heeft -kort gezegd- gevorderd dat in geval van toewijzing van de vordering tegen Carl Holding, de beheerder gelijktijdig wordt veroordeeld om de aandelen van Carl Holding te leveren aan Boudewijn Holding.

Beheerder bevoegd tot overdracht?

De rechtbank gaat in het vonnis in op de rol van de beheerder en of deze vordering kan worden toegewezen. De hoofdvraag is of een beheerder bevoegd is om aandelen die onder zijn tijdelijk beheer zijn over te dragen aan een derde. Bij beantwoording van deze vraag dient te worden vooropgesteld dat de Ondernemingskamer bij de benoeming van de beheerder geen specifieke beperkingen heeft geformuleerd. Er moet dus worden uitgegaan van een algemene taakstelling van de tijdelijke beheerder van aandelen (ex art. 2:336 BW).

Taak en bevoegdheid beheerder aandelen

De door de Ondernemingskamer benoemde beheerder van aandelen oefent voor de duur van de benoeming de rechten van de aandeelhouder uit. Voor de duur van het beheer houdt de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten van een certificaathouder en daarmee het recht op de revenuen van de aandelen die op de beheerder zijn overgegaan. De beheerder heeft de bevoegdheden die de wet en de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
hem toekennen. Het is aan de tijdelijk benoemde beheerder om binnen de grenzen van zijn taken en bevoegdheden te beoordelen of bepaalde maatregelen moeten worden getroffen alsmede om deze uit te voeren.

Beheerder moet aandelen overdragen

Het processuele belang bij de oproeping van de beheerder in deze procedure is -gezien de gevorderde levering van aandelen De overdracht van aandelen.
» Meer over levering van aandelen
levering van aandelen
- evident. De rechtbank is van oordeel dat het ook de beheerder is die tijdens zijn aanstelling degene zal zijn die bij toewijzing van de vordering in reconventie van Boudewijn Holding de aandelen (op grond van de uitstootregeling De wettelijke mogelijkheid om een aandeelhouder die door misdragingen de vennootschap schaadt uit te stoten.
» Meer over uitstootregeling
uitstootregeling
) zal moeten overdragen.

Vrijwillige overdracht strijdig met wet

Voor de overdracht heeft hij echter wel of toestemming van de oorspronkelijke aandeelhouder (Carl Holding) nodig, of een rechterlijke uitspraak. Vrijwillige overdracht van aandelen door de beheerder wordt strijdig geacht met het tijdelijk karakter van de voorziening. In dit geval heeft de beheerder een rechterlijke uitspraak want de vordering (om ook de beheerder te veroordelen tot aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelenoverdracht
als Carl Holding daartoe wordt veroordeeld) wordt door de rechter toegewezen.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence