Terug
l

levering van aandelen

De overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
aan een nieuwe eigenaar wordt ook wel de levering van aandelen genoemd. Voor de levering van een aandeel is een notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
vereist. In deze akte moeten dezelfde gegevens worden vermeld die ook in de akte van uitgifte staan. Dus onder meer de naam en adres van de vennootschap, de personalia van de natuurlijke persoon aan wie de aandelen worden uitgegeven en het aantal en soort aandelen waarop de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
betrekking heeft. 

De vennootschap moet de levering van aandelen erkennen voordat de nieuwe aandeelhouder rechten die verbonden zijn aan het aandeel (zoals stemrecht en recht op dividend Winstuitdeling aan aandeelhouders van een naamloze of besloten vennootschap.
» Meer over dividend
dividend
) kan uitoefenen. 

De wijziging in eigenaarschap wordt vervolgens verwerkt in het aandelenregister Register van de vennootschap waarin de gegevens van de aandeelhouders en de verdeling van de aandelen is opgenomen.
» Meer over aandelenregister
aandelenregister
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op