3 min lezen

Oproep tot opzeggen lidmaatschap valt verkeerd

NL

Als er sprake is van een onrechtmatige publicatie kan de gedupeerde een Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
eisen in kort geding. Het begrip ‘publicatie’ wordt ruim opgevat. Het begrip doelt niet alleen op uitingen in de pers, maar op iedere mogelijke vorm van openbaarmaking, zoals uitlatingen op internet of in een algemene brief. Dit laatste was het geval in een recente procedure tussen twee wandelbonden. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt bespreekt de uitspraak.

 

Afscheidende vereniging licht leden niet goed in

Eiseres in deze zaak is de regionale stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Gooise Wandelsport Bond (SGWB). SGWB is lid van de nationale wandelsportbond, NWB. De NWB stelt zich primair ten doel het organiseren en beoefenen van de wandelsport te bevorderen. Omdat SGWB lid is van de NWB, ontvangen haar leden (gratis) het magazine ‘Wandelen’ en het landelijk wandelprogramma. Tevens krijgen zij korting op georganiseerde wandeltochten. In verband met een voorgenomen fusie tussen de NWB en een andere bond, heeft SGWB besloten haar lidmaatschap bij de NWB op te zeggen. In overleg over de afscheiding heeft de NWB herhaaldelijk aan SGWB gevraagd om haar leden te informeren over de gevolgen van afsplitsing. SGWB heeft dit nagelaten en de NWB besluit zelf de leden van SGWB aan te schrijven.

Oproep aan leden lidmaatschap op te zeggen

In een brief legt de NWB uit dat leden van SGWB na de afsplitsing niet meer het tijdschrift van de NWB, het wandelprogramma en de korting ontvangen. Om dit te voorkomen moet een wandelaar rechtstreeks lid worden van de (gefuseerde) NWB. Om dubbele lidmaatschapskosten te vermijden, legt de NWB in de brief uit hoe het lidmaatschap van SGWB kan worden opgezegd. Na deze brief hebben ongeveer 500 leden hun lidmaatschap van SGWB opgezegd.

Rectificatie geëist in kort geding

SGWB is niet te spreken over deze oproep en stelt een kort geding in tegen de NWB. Zij vordert een voorschot op de schade en een rectificatie waarin de NWB aan de aangeschreven leden benadrukt dat een lidmaatschap van beide verenigingen mogelijk is en dat de NWB erkent dat zij onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
en onsportief heeft gehandeld door de brief te sturen. SGWB voert onder meer aan dat de NWB onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van het ledenbestand van de SGWB, welke aan de NWB ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
zijn gesteld om het magazine te kunnen verspreiden. Voorts stelt SGWB dat zij zelf haar leden al voldoende had geïnformeerd.

Advocaat bij onrechtmatige publicatie

De Voorzieningenrechter vindt niet dat de NWB iets valt te verwijten. Het had op de weg van SGWB, als afscheidende bond, gelegen om haar leden tijdig en adequaat voor te lichten over de precieze gevolgen daarvan. Dat dit niet is gebeurd, blijkt wel uit het feit dat 500 leden op de brief van de NWB hebben gereageerd door hun lidmaatschap op te zeggen. Gezien haar doelstelling, is het begrijpelijk dat de NWB zich geroepen voelde de informatie zelf aan de leden van SGWB te verstrekken. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen. De vorderingen van SGWB worden afgewezen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence