Wees pro-actief tegen inbreuk op merkenrecht

De mate van bescherming van uw merk hangt af van het onderscheidend vermogen. Daarnaast is het van belang om pro-actief op te treden tegen mogelijke inbreuken op uw merk. Doet u dit niet, dan verliest het merk langzaam maar zeker haar bescherming. Beide aspecten kwamen naar voren in een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Advocaat Willem Timmers bespreekt de zaak.

Cash.nl vordert staking merk cashr.nl: vorderingen afgewezen

Cash Software, houder van het merk www.cash.nl, vorderde dat Reeleezee het voeren van het merk www.cashr.nl zou staken. Alhoewel op het eerste gezicht deze zaak mogelijk een ‘hamerstuk’ lijkt, wees de voorzieningenrechter de vorderingen af.

Teken moet onderscheidend zijn

Een onderneming kan een merkenrecht op een ‘teken’ aanvragen om bescherming te verkrijgen. Het is van belang dat dit ‘teken’ het bedrijf onderscheidt. Vaak is het teken een logo of een woord, maar het kan ook een specifieke vorm zijn. De mate waarin het ‘teken’ onderscheidend is, zal slechts meespelen in de beschermingsomvang. Niet bij de inschrijving van het merk.

Diensten verschillen van elkaar

In onderhavige zaak vorderde Cash Sotware dat Reeleezee het voeren van het merk cashr direct staakt. Cash Software stelt dat het publiek verward wordt met haar woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk
woordmerk
‘cash’ in www.cash.nl. Visueel gezien hebben www.cash.nl en www.cashr.nl veel van elkaar weg. Reeleezee verweert zich echter. Het merk is volgens Reeleezee te beschrijvend en de diensten van beide ondernemingen verschillen van elkaar. Reeleezee biedt namelijk een online kassasysteem aan dat werkt door toepassing van een app, terwijl Cash Software software ontwikkelt op administratief gebied.

‘Cash’ kan als merk worden ingeschreven

De voorzieningenrechter stelt dat het woord cash als merk voor deze ondernemingen niet beschrijvend is. Cash betekent namelijk ‘contant geld’. Daarvan is hier geen sprake en verkrijgt het woord ‘cash’ (enig) onderscheidend vermogen en kan het als zodanig als merk worden ingeschreven.

Beide woordmerken lijken op elkaar

Uiteindelijk komt de voorzieningenrechter tot een toets tussen beide merken. Alhoewel auditief en visueel beide woordmerken erg op elkaar lijken, verschilt het woord ‘cash’ van het woord ‘cashr’ begripsmatig. Het woord ‘cash’ verwijst naar contant geld en ‘cashr’ zal door het publiek eerder worden geassocieerd met het Engelse woord kassa, dan wel met een caissière.

Onderscheidend vermogen te summier onderbouwd

De voorzieningenrechter stelt verder dat voor de totaalindruk het woordmerk ‘cash’ weinig onderscheidend vermogen toekomt. Cash Software heeft de mate van onderscheidend vermogen te summier onderbouwd. Daarnaast heeft Reeleezee aangetoond dat het woord ‘cash’ veelvuldig wordt gebruikt voor dezelfde soort waren of diensten van Cash Software. Vanwege het begripsmatig verschil in combinatie met het lage gehalte aan onderscheidend vermogen oordeelt de rechter uiteindelijk dat van inbreuk geen sprake kan zijn.

Treed pro-actief op tegen inbreuk op merkrecht

Al bij een gering onderscheidend vermogen, mag een merk worden ingeschreven. De mate van onderscheidend vermogen van het merk correspondeert echter met de mate van bescherming. Komt het woordmerk vaak voor, dan is de bescherming al gering. U dient echter altijd pro-actief tegen mogelijke inbreuken op te treden. Doet u dit niet, en de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
toont aan dat meerdere ondernemingen uw merk gebruiken, dan verliest het merk mate van bescherming.

More in Intellectueel eigendomsrecht
Advocaat Procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Een merkinschrijving aanvechten: hoe gaat dat?

De rechtbank Den Haag heeft in een recente uitspraak het Benelux woordmerk ‘SHISO’ vervallen verklaard, het Benelux woordmerk ‘OYSTER LEAVES’...

Close