Afwijken van het huurrecht: hoe regel je dat?

In een huurovereenkomst betreffende winkel- of horecaruimte kan er maar beperkt worden afgeweken van het wettelijke huurrecht. De meeste huurrechtbepalingen zijn namelijk van semidwingend recht. Willen partijen toch een contractueel afwijkend beding in hun contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
opnemen, dan kan goedkeuring worden gevraagd aan de Kantonrechter. Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt legt uit hoe dit in zijn werk gaat.

Uitgangspunt huurrecht bedrijfsruimte: semidwingend recht

Het huurrecht met betrekking tot middenstandsbedrijfsruimte Bedrijfsruimte bestemd voor de uitoefening van een winkel, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over middenstandsbedrijfsruimte
middenstandsbedrijfsruimte
(horeca en winkelruimte) is van semidwingend recht en beogen de huurder te beschermen. Dat wil zeggen dat contractuele bedingen in een huurovereenkomst waarin ten nadele van de huurder wordt afgeweken van de wet, in beginsel door de huurder kunnen worden vernietigd. Dit is echter anders als afwijkende bedingen zijn goedgekeurd door de Kantonrechter. Deze goedkeuring kan met behulp van een advocaat gespecialiseerd in het huurrecht bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
worden gevraagd in een verzoekschriftprocedure.

Criteria goedkeuring afwijkend beding

Ieder der partijen kan een dergelijk verzoek indienen, of het verzoek kan gezamenlijk worden ingediend. In het verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
moet de tekst van de goed te keuren bedingen zijn opgenomen en tevens de gronden waarop het verzoekschrift berust. De rechter wijst een verzoek alleen toe in de volgende situaties:

  1. als de wettelijke rechten van de huurder niet wezenlijk aangetast worden, of
  2. als de maatschappelijke positie van de huurder zodanig is dat hij de wettelijke bescherming niet nodig heeft.

Eén uitzondering; een beding waarin wordt afgeweken van de indeplaatsstellingsprocedure (artikel 7:307 BW) wordt nimmer goedgekeurd.

Goedkeuring afwijkend beding huurrecht

Recentelijk heeft de Kantonrechter uitspraak gedaan omtrent een verzoek tot goedkeuring van een afwijkend beding. Verhuurder van een winkelruimte en huurder, een modeketen, gaven een huurrecht advocaat gezamenlijk opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
een verzoekschrift in te dienen. Partijen verzochten goedkeuring voor een beding waarin wordt afgeweken van de wettelijke procedure inzake huurprijswijziging. De Kantonrechter geeft de gevraagde goedkeuring. Weliswaar worden de rechten van de huurder aangetast door het betreffende beding, de rechter acht haar maatschappelijke positie in vergelijking met de verhuurder zodanig dat huurder die bescherming niet nodig heeft.

Maatschappelijke positie huurder doorslaggevend

Huurder maakt namelijk deel uit van een internationaal opererend modeconcern dat wereldwijd meer dan 4000 winkels exploiteert. Van de formule die huurder exploiteert, zijn er in Nederland al 78 vestigingen. Huurder is dan ook aan te merken als een professionele partij (wanneer het gaat om het aangaan van huurovereenkomsten) en is niet financieel afhankelijk van verhuurder.

Huurrecht bedrijfsruimte advocaat bij goedkeuring afwijkend beding

Een kantonrechter zal altijd onderzoeken hoe nadelig een beding is voor de huurder en of een verhuurder geen misbruik maakt van zijn (over het algemeen) sterkere positie. Het komt bij de beoordeling uiteindelijk aan op de gronden van het verzoek. Een huurrecht advocaat kan een huurder adviseren over de gevolgen van het voorgestelde beding of kan een verzoek namens beide partijen opstellen en indienen.

More in Huurrecht
Renovatie: grond voor beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte?

Wanneer is een renovatie grond voor voor beëindiging van een huurovereenkomst van bedrijfsruimte? Onlangs heeft een kantonrechter in Amsterdam hier...

Close