3 min lezen

Hetzelfde werk, maar lager salaris door reorganisatie: mag dat?

NL

Een werkneemster van modeketen Miss Etam verliest door een reorganisatie haar baan, maar krijgt een andere baan aangeboden. De baan is nagenoeg gelijk, behalve dan het veel lagere salaris. Is dit een toegelaten toepassing van de stoelendansmethode Reorganisatie methode waarbij de bestaande functies komen te vervallen en er nieuwe functies worden gecreëerd.
» Meer over stoelendansmethode
stoelendansmethode
bij reorganisatie? De Kantonrechter gaf zijn oordeel in een recente uitspraak. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de zaak toe.

 

 

Noodzaak tot reorganisatie: stoelendansmethode

De werkneemster in kwestie was sinds jaar en dag in dienst bij kledingzaak Miss Etam. Vanwege teruglopende resultaten en oplopende verliezen was de Etam Groep, waaronder Miss Etam valt, genoodzaakt te reorganiseren. Dit bracht met zich mee dat functies zijn vervallen en nieuwe functies zijn gecreëerd. Deze methode van reorganisatie wordt ook wel de stoelendansmethode genoemd: werknemer waarvan de functies vervallen mogen solliciteren op de nieuwe functies. Zo was ook het geval bij werkneemster. Haar functie als Store Manager is komen te vervallen. Miss Etam heeft haar uitgenodigd te solliciteren naar de functie van Senior 1e Verkoopster. Werkneemster doet dit niet omdat dit een inkomensverlies van ca. € 750,00 met zich zal meebrengen terwijl deze functie, volgens werkneemster, gelijk is aan haar oude functie als Store Manager.

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

Miss Etam dient een ontbindingsverzoek in bij de Kantonrechter. Volgens Miss Etam hebben zich veranderingen in de omstandigheden voorgedaan welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
zo spoedig mogelijk moet worden ontbonden. De rechter staat voor de vraag of Miss Etam de stoelendansmethode correct heeft toegepast. Dat is niet het geval. Uit de functieprofielen blijkt dat de functies uitwisselbaar zijn. Bij beide functies is de werkneemster belast met het leiding geven aan de andere verkoopsters, verantwoordelijk voor de collegiale verhoudingen binnen de winkel en de presentatie van het assortiment kleding. Het enige wezenlijke verschil is het salaris en dat is nou net het terechte bezwaar van werkneemster, vindt de rechter. Zij hoeft niet te solliciteren op een functie die gelijk is aan haar oude maar waaraan een veel lager salaris is verbonden. Het ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
wordt afgewezen.

Reorganisatie methode: afspiegeling

Dat er bij een reorganisatie gedwongen ontslagen vallen is bijna onvermijdelijk. De methode aan de hand waarvan wordt bepaald welke werknemers kunnen blijven en welke moeten vertrekken, moet redelijk en billijk zijn. Er mag geen sprake zijn van willekeur. De afspiegelingsmethode wordt het vaakst toegepast. Hierbij worden eerst alle functies onderverdeeld in categorieën onderling uitwisselbare functies. Dit houdt in dat de werknemers worden onderverdeeld in leeftijdscategoriën. Per functiecategorie zal moeten worden vastgesteld welke werknemers per leeftijdsgroep het kortst in dienst is en boventallig wordt. Deze methode is ontwikkeld om de leeftijdsopbouw zo gezond mogelijk te houden.

Blecourt-methode: nieuwe functies creëren

De stoelendansmethode (of: Blecourt-methode) houdt in dat bestaande functies vervallen en nieuwe functies worden gecreëerd. Aan de hand van deze methode kan de werkgever de meest geschikte personen voor de nieuw gecreëerde functies selecteren. Zoals ook in deze casus het geval, wordt bij deze methode door rechters streng beoordeeld of er wel echt sprake is van een nieuwe functie. Er wordt wel gezegd dat de nieuwe functies minimaal 20% moeten afwijken van de oude functies om daadwerkelijk te kunnen spreken over nieuwe functies. Dat was in deze zaak duidelijk niet het geval.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence