4 min lezen

Leidt ernstig verstoorde arbeidsrelatie tot ontbinding arbeidsovereenkomst van manager ING Bank?

NL

Een manager van ING krijgt vrijwel direct na haar aanstelling allerlei conflicten met collega’s. Ook neemt zij – in het geheim – vertrouwelijke gesprekken op. Is dit voldoende om een verstoorde arbeidsrelatie aan te nemen? De rechter weegt de feiten. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt de beslissing van de kantonrechter uit.

A treedt in dienst bij ING

A start per 15 januari 2018 als manager IT bij ING. Zij heeft een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
voor bepaalde tijd (16 maanden inclusief tussentijds beëindigingsbeding) met een proeftijd van één maand. Ondanks dat tijdens de sollicitatieprocedure ook is gesproken over een inschaling in schaal 13, krijgt zij aan het eind van de procedure de baan aangeboden in schaal 12. A geeft aan dat dit afwijkt van eerdere berichten, maar accepteert het aanbod van de bank.

Geen verlenging tijdelijk contract

Al binnen enkele weken krijgt A het aan de stok met diverse collega’s. Na een maand bespreekt de directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
de verschillende incidenten met A. In een vervolggesprek geeft de directeur aan dat hij tot de conclusie is gekomen dat hij – gelet op de reeks van incidenten en het gedrag van A – geen vertrouwen meer heeft in A. Het tijdelijk contract zal niet worden verlengd. Tot het einde van het contract zal een andere functie binnen de bank worden gezocht. Een vertrekregeling is ook mogelijk, aldus de directeur.

Manager neemt gesprekken op

A is het hier niet mee eens. Zij geeft aan dat zij de recente gesprekken en de gesprekken tijdens de sollicitatieprocedure heeft opgenomen met haar telefoon. Als oplossing stelt zij voor dat ING haar een nieuwe managementfunctie voor onbepaalde tijd in schaal 13 aanbiedt. Na overleg tussen de partijen biedt ING haar een andere functie (geen managementfunctie) aan in schaal 12. Daarbij geeft ING aan dat er een ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
zal worden ingediend als zij hier niet mee akkoord gaat.

Ziekmelding en klacht discriminatie

A weigert ook dit aanbod en meldt zich ziek. De arbo-arts constateert dat er een arbeidsconflict is en stelt mediation voor. Dit traject leidt niet tot een oplossing. A dient ook een klacht in over het feit dat zij in schaal 12 in plaats van 13 zit. De advocaat van A stelt dat er sprake is van discriminatie op grond van geslacht en dient ook een klacht in bij het College van de Rechten van de Mens. Haar voorganger (een man) zat immers wel in (de aanvankelijk besproken) schaal 13.

Ernstig verstoorde arbeidsrelatie

ING stelt dat A zich niet als een goed werknemer heeft gedragen. De felheid waarmee A vanaf het begin van haar dienstverband zaken aan de kaak stelt, het opnemen van gesprekken en het chanteren van de bank om alsnog schaal 13 bij de functie te krijgen, vindt de bank onvoorstelbaar. Dit heeft geleid tot een vertrouwensbreuk. Desondanks biedt ING opnieuw de schaal 12-functie en een alternatieve positie aan. Eind mei weigert A beide functies.

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

ING stelt dat er sprake is van een redelijke grond (verstoorde arbeidsrelatie, artikel 7:669 lid 1 jo lid 3, sub g BW) om de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
te ontbinden (artikel 7:671b lid 1, sub a BW). A ontkent de verstoorde arbeidsverhouding. Volgens A heeft de bank een verboden onderscheid gemaakt tussen haar en haar mannelijke collega’s (zoals haar voorganger). Nadat A de inschalingskwestie kenbaar heeft gemaakt, heeft ING doelbewust de arbeidsrelatie proberen te verstoren.

‘Stiekem opnemen gesprekken ontoelaatbaar’

De rechter vindt het gedrag van A (afwijzend tegenover en niet luisteren naar meningen van anderen, confronterende stijl van communiceren, creëren oncomfortabele situaties tijdens overleggen, etcetera) en het stiekem opnemen van gesprekken niet toelaatbaar. De opnamen onderbouwen haar stellingen ten aanzien van het intimiderende gedrag van ING ook niet. Dat A met de opnamen de privacy van betrokkenen ernstig heeft geschaad en heeft geprobeerd de bank hiermee te chanteren rekent de rechter A ook zwaar aan.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

De aangeboden alternatieve functies waren ‘passend’. Haar voorganger was al ingedeeld in schaal 13 en haar functie zelf is – na advies van de OR en check van de commissie functiewaardering – ingeschaald in 12. De vacaturetekst sprak destijds ook over een ‘voorlopige inschaling’ in schaal 13.  Al met al kan van ING niet worden gevergd om de arbeidsovereenkomst in stand te houden. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent A geen transitievergoeding toe (artikel 7:673 BW).

Advocaat arbeidsrecht bij arbeidsconflict

Werknemers in Nederland worden beschermd tegen de werkgever door de wetgever. Andersom dient een werknemer zich te gedragen als een ‘goed werknemer’ (artikel 7:611 BW). A heeft in dit geval de grenzen overschreden en zichzelf binnen ING onmogelijk gemaakt. Bij een arbeidsconflict is het verstandig om je rechten en plichten te kennen. AMS Advocaten kent deze rechten en plichten en weet waar de grenzen liggen.

Sander Schouten

Sander

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence