Rechter: drugsgebruik geen reden voor ontslag

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen vanwege drugsgebruik. In zijn arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
 staat uitdrukkelijk vermeld dat drugsgebruik ontslag betekent. Een uitgemaakte zaak zou je zeggen. Toch laat de werknemer het er niet bij zitten. Hij start een kort geding en eist doorbetaling van zijn loon en vernietiging van het ontslag op staande voet. De kantonrechter wijst de vorderingen toe en tikt de werkgever op de vingers. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

Dringende reden voor ontslag op staande voet

De werknemer is werkzaam als buitendienst-medewerker bij een autodemontagebedrijf. Op enig moment heeft de werknemer zich ziek gemeld en heeft de bedrijfsarts van de werkgever de werknemer ongeschikt geacht voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Een paar maanden later is de werknemer op staande voet ontslagen. De werkgever geeft als dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor het ontslag op staande voet het feit dat “hij drugs gebruikt/gebruikt heeft”. Daarbij heeft de werkgever gewezen op het feit dat in de arbeidsovereenkomst vermeld staat dat drugsgebruik een reden is voor ontslag op staande voet. De werkgever heeft hierna geen loon meer betaald.

Drugsgebruik tijdens werktijd niet bewezen

In het kort geding gaat het om de vraag of de werkgever moet worden veroordeeld tot doorbetaling van het loon en dus of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is of niet. De voorzieningenrechter vindt dat het enkele feit dat een werknemer drugs gebruikt of zou hebben gebruikt, geen dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert. Dit omdat drugsgebruik ook in de privésfeer kan voorkomen zonder dat dit invloed heeft op de werkzaamheden van een werknemer. Dat drugsgebruik in de arbeidsovereenkomst expliciet als reden voor ontslag op staande voet is genoemd, doet daar niet aan af. Een dergelijke bepaling is niet geldig, want in strijd met de wet en had de werkgever dus helemaal niet mogen opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Redenen voor ontslag op staande voet

De werkgever heeft verder nog aangevoerd dat zij kennelijk bedoeld had om aan het ontslag op staande voet (mede) ten grondslag te leggen dat de werknemer op het werk drugs heeft gebruikt of tijdens werktijd onder invloed is geweest van drugs. Maar dat weet de advocaat van de werkgever niet aannemelijk te maken. De werkgever had een dergelijk verwijt ook expliciet in de ontslagbrief moeten opnemen. Het verwijzen naar druggebruik in het algemeen volstaat niet. Ook de door de werkgever andere aangevoerde redenen voor ontslag op staande voet maken het oordeel van de kantonrechter niet anders, nu deze redenen direct bij het ontslag op staande voet aan de werknemer hadden moeten worden meegedeeld.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag op staande voet

Laat u bij ontslag op staande voet snel en goed informeren door een advocaat arbeidsrecht. De advocaten van AMS Advocaten hebben veel ervaring op het gebied van ontslag op staande voet.

Meer in Arbeidsrecht
Is a short-term lease of a studio apartment permitted?
Ontslag om privé-gebruik van zakelijke tankpas

In een recente uitspraak van het hof ‘s-Hertogenbosch lag het gebruik van een zakelijke tankpas door een medewerker van een...

Sluiten