Scootmobiel mag niet in hal van VvE

Een van de eigenaren in een appartementencomplex leidt aan MS. Zij kan niet meer dan 20 meter zelfstandig lopen en is afhankelijk van haar scootmobiel. De VvE heeft echter geen toestemming gegeven de scootmobiel in de gang te plaatsen, en de dame is een procedure gestart. De kantonrechter heeft vervangende toestemming verleend om de scootmobiel in de gang te plaatsen, maar het vonnis is niet ‘uitvoerbaar bij voorraad’. De VvE ging in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
, en de dame vordert in kort geding dat zij hangende het beroep haar scootmobiel in de gang mag plaatsen. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt het recente kort-gedingvonnis.

Vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad

Als een vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ wordt verklaard, betekent dit dat de verliezende partij meteen gehoor aan het vonnis moet geven, ook als in hoger beroep wordt gegaan. Omdat de dame in eerste aanleg niet heeft gevorderd dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard, heeft de kantonrechter dat ook niet op eigen initiatief gedaan. Ondanks het feit dat de dame in kwestie dus een voor haar positief vonnis heeft, heeft ze er nog niet veel aan. Omdat ze in het kort geding vordert dat ze haar scootmobiel tijdens de behandeling van het hoger beroep gewoon in de hal mag plaatsen, vordert ze eigenlijk dat het vonnis alsnog uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard.

Manoeuvreren in appartement (on)mogelijk?

De dame voert in kort geding aan dat zij door haar spierziekte afhankelijk is van de scootmobiel, terwijl het voor haar geen optie is om deze in de kelder van het complex te stallen. Die is te ver weg. Plaatsen van de scootmobiel in haar eigen appartement zou ook geen optie zijn, omdat manoeuvreren daar niet mogelijk is. De VvE betwist die laatste stelling en geeft aan dat niet is onderzocht of manoeuvreren en draaien van de scootmobiel in de woon- of slaapkamer een optie is. Uit de door de dame overgelegde deskundigenverklaringen blijkt weliswaar dat stallen van de scootmobiel in de kelder geen optie is, maar niet dat het plaatsen in het appartement onmogelijk zou zijn.

Belangenafweging door voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter gaat vervolgens de belangen afwegen, en neemt daarbij mee dat tegenover het belang van de dame een belang van de VvE staat bij handhaving van het (huishoudelijk) reglement: zowel uit het oogpunt van de brandveiligheid als precedentenwerking. De VvE heeft namelijk gesteld dat het van belang is van alle eigenaren dat de gemeenschappelijke hallen vrij zijn van obstakels die hulpdiensten zouden kunnen hinderen. Dat aan een andere eigenaar wel toestemming is gegeven de scootmobiel in de hal te plaatsen doet daar niet aan af, omdat die in een doodlopende nis kan worden geplaatst.

Scootmobiel mag niet in de hal van de VvE

De voorzieningenrechter komt tot de slotsom dat niet aannemelijk is dat het belang van de dame om de scootmobiel in de hal van de VvE te plaatsen zwaarder weegt dan het belang van de VvE bij het behoud van de bestaande toestand. De rechter wijst de vordering van de dame daarom af. Ze zal daarom dus het arrest in hoger beroep moeten afwachten.

Meer in VvE
Stoel ontwerp: ordinair jatwerk of vormgevingserfgoed?
Redelijkheid en billijkheid: betaalplicht aan VvE

In eerdere vonnissen en arresten kwamen rechtbanken en gerechtshoven tot de conclusie dat eigenaren van een huisje op een recreatiepark...

Sluiten