3 min lezen

Reikt zorgplicht hypotheekadviseur verder dan advies geven?

NL

In deze kwestie stelt een echtpaar de hypotheekadviseur aansprakelijk voor de schade die bij het oversluiten van de hypotheek is ontstaan. Zij zijn van mening dat de adviseur hen bij het oversluiten van de hypotheek niet heeft gewezen op de negatieve financiële gevolgen van deze omzetting. Hoever reikt de zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van een hypotheekadviseur? Advocaat Lennard Noordzij bespreekt het vonnis.

Adviseur erkent aansprakelijkheid naheffing belastingdienst

De eisers wenden zich in 2002 tot de hypotheekadviseur om de in 1997 afgesloten hypotheek om te zetten. Een levensverzekeringspolis is daarbij afgekocht en uitgekeerd. In tegenstelling tot hetgeen de hypotheekadviseur heeft gesteld, moet later toch belasting betaald worden over deze uitkering. Eisers stellen de hypotheekadviseur aansprakelijk voor de geleden schade. De adviseur erkent iets over het hoofd te hebben gezien en is bereid om een eventuele naheffing van de belastingdienst te vergoeden.

Komt overige schade ook voor vergoeding in aanmerking?

Nadat eisers juridisch advies hebben ingewonnen stellen zij de hypotheekadviseur tevens aansprakelijk voor de overige schade (o.a. hogere nettolast en doorbetalen rente na 2017). Een extern bureau begroot deze schade (voorlopig) op € 114.000,-. De hypotheekadviseur wijst het meerdere gevorderde af. Eisers stappen naar de rechter en stellen dat de hypotheekadviseur niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakman mag worden verwacht.

Rechter stelt hypotheekadviseur aansprakelijk

Als kader stelt de rechter dat de hypotheekadviseur aansprakelijk is voor de negatieve gevolgen van zijn advies indien een ‘redelijk handelend en redelijk bekwaam’ adviseur dat advies niet zou hebben gegeven. Het verweer dat de adviseur heeft gehandeld conform de wens van zijn cliënt ontslaat hem niet van zijn zorgplicht om te onderzoeken of het oversluiten van de hypotheek wel in het belang van zijn cliënten is.

Wanprestatie hypotheekadviseur; start stadestaatprocedure

De rechter komt dan ook tot de conclusie dat de hypotheekadviseur toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
(wanprestatie). De hoogte van de schade moet nader worden bepaald door een zogeheten schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
, omdat niet al hetgeen gesteld is ook beoordeeld is als een tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
en de hoogte van de schade nog niet definitief vaststaat.

Groot (financieel) belang bij juridisch advies

Uit deze uitspraak blijkt dat het van groot belang is om juridisch advies in te winnen en een expert in te schakelen zodra er schade ontstaat of dreigt te ontstaan. Op het eerste gezicht lijkt de schade namelijk vaak veel kleiner dan dat deze in werkelijkheid is. Mocht u in een soortgelijke situatie zitten of andere vragen hebben op het gebied van verbintenissenrecht, neem dan gerust contact op met AMS Advocaten.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence