3 min lezen

De Wet koop op afstand nader beschouwd

NL

Het kopen van artikelen via het internet, zoals kleding, boeken en dvd’s, heeft de afgelopen jaren een enorme toevlucht genomen. Online bestellen is een miljardenbusiness. Het is handig en eenvoudig. Maar niet iedere webwinkel is altijd even betrouwbaar. In Nederland kennen de Wet koop op afstand. Thomas van Vugt, advocaat contractenrecht bij AMS Advocaten, vat de belangrijkste juridische aspecten van de koop op afstand samen. 

Verplichtingen webwinkel

Voordat de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
daadwerkelijk tot stand komt, moet de verkoper uitvoering geven aan de wettelijke informatieplicht die op hem rust. Concreet betekent dat dat iedere webwinkel verplicht is om de klant te informeren over zijn identiteit, de belangrijkste kenmerken van het aangeboden product, het prijskaartje (inclusief alle belastingen), de eventuele kosten van aflevering, de manier waarop er betaald moet worden, de bedenktijd De periode van 3 dagen waarin de consument-koper de koop van een onroerende goed kan ontbinden.
» Meer over bedenktijd
bedenktijd
en de mogelijkheid de koop ongedaan te maken. De wetgever zegt hierover bovendien dat de verkoper dat schriftelijk moet doen en in duidelijke en begrijpelijk taal. Verder moet ook worden meegedeeld wat het bezoekadres is van de vestiging waar een klant eventueel een klacht kan indienen. Het komt wel voor dat webwinkels alleen een postbusadres opgeven. Dat is onvoldoende.

In de Wet koop op afstand staat verder dat de verkoper verplicht is om de bestelling binnen dertig dagen af te leveren, tenzij hierover expliciet een andere afspraak is gemaakt.  Dit is overigens de enige regel in de wet waarvan kan worden afgeweken, alle andere regels zijn van dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
. Dat betekent dat er niet ten nadele van de koper van kan worden afgeweken. Als de bestelling niet binnen die dertig dagen  kan worden geleverd omdat het niet op voorraad is, dan moet de verkoper de koper hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Als de koper de bestelling geheel of gedeeltelijk betaald had, dan moet dat worden terugbetaald. Daarvoor mogen geen (transactie)kosten in rekening worden gebracht.

Consument heeft bedenktijd

Eén van de belangrijkste rechten voor de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
die via het internet producten besteld, is de bedenktijd, ook wel afkoelingsperiode genoemd. Gedurende zeven dagen na de dag van ontvangst van de bestelling heeft een consument het recht de koop kosteloos en zonder opgaaf van reden te ontbinden (ongedaan te maken).  De verkoper is verplicht van tevoren uit te leggen hoe dat moet.  Een webwinkel heeft niet het recht om de bedenktijd van zeven dagen in te korten. Gebeurt dat toch of wordt de consument überhaupt niet geïnformeerd over het bestaan van bedenktijd, dan wordt de bedenktijd automatisch verlengd tot drie maanden.

De Wet koop op afstand is niet van toepassing op de koop van onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
, reisovereenkomsten, financiële diensten en internetveilingen.

AMS: Advocatenkantoor in Amsterdam

Onze advocaten hebben dagelijks te maken met verschillende aspecten van het contractenrecht. De AMS advocaat richt zich niet alleen op advisering, maar procedeert ook voor zijn cliënten indien dat nodig is. De advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence