4 min lezen

Accountant aansprakelijk voor beroepsfout: boer krijgt schadevergoeding van ruim €110.000

NL

Onlangs veroordeelde de rechtbank Gelderland een accountantskantoor tot betaling van een aanzienlijke schadevergoeding aan haar klant, een melkveehouder, als gevolg van het maken van een beroepsfout. Advocaat aansprakelijkheidsrecht Gea Flapper legt uit wat er aan de hand was en welke schade het accountantskantoor uiteindelijk diende te vergoeden.

Accountant verzuimt klant te begeleiden

Het accountantskantoor had in de onderhavige casus verzuimd om in 2011 voor haar klant tijdig een subsidieaanvraag in te dienen. De melkveehouder wilde namelijk investeren in de bouw van een ligboxstal. Om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie diende hiervoor tijdig een aanvraag te worden gedaan. De melkveehouder zou hierdoor 75% op een investering op een willekeurig moment kunnen afschrijven en zou profiteren van diverse aftrekmogelijkheden.

Investering door melkveehouder

De melkveehouder heeft vervolgens daadwerkelijk een investering gedaan en onder meer een ligboxstal aangeschaft van ca. € 550.000. Ondertussen ging hij ervan uit dat het accountantskantoor de subsidie had aangevraagd en dat hij voor de gunstige fiscale faciliteiten in aanmerking zou komen.

Accountant dient aanvraag subsidie niet in

Het accountantskantoor heeft deze aanvraag vervolgens niet (tijdig) ingediend. Zij stelde zich vervolgens op het standpunt dat de klant haar niet specifiek de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
had gegeven deze aanvraag in te dienen. Zij zou dan ook niet aansprakelijk zijn tegenover de klant voor enige schade. Daarnaast stelde het accountantskantoor dat de klant geen schade had geleden. De investering was namelijk niet in 2011, maar in 2012 gedaan. Volgens het accountantskantoor had de klant daarom sowieso geen aanspraak op subsidie over 2011 kunnen maken.

Was er sprake van een opdracht?

De rechtbank heeft eerst onderzocht of de klant ook daadwerkelijk opdracht had gegeven aan het accountantskantoor tot het doen van een subsidieaanvraag. Uit de feiten volgde echter dat het accountantskantoor op de hoogte was van de voorgenomen bouw van een stal, dat de klant diverse vragen had gesteld over de subsidieregeling en dat hij vervolgens daadwerkelijk een investeringsbeslissing heeft genomen. Verder was sprake van een jarenlange klantrelatie. De rechtbank oordeelde dat het accountantskantoor dan ook moest hebben geweten dat de klant begeleid wilde worden bij de subsidieaanvraag en dat zij deze opdracht heeft aanvaard.

Accountantskantoor is aansprakelijk

De rechtbank oordeelde dat een ondernemer die op onderhavig gebied om begeleiding vraagt, ervan uit mag gaan dat een professionele aanbieder van die dienst – waarmee de ondernemer al enkele jaren zaken doet – in beginsel alles voor hem regelt. Nu het accountantskantoor bovendien ook nog uitstraalde dat de aanvraag in gang was gezet, kon het accountantskantoor zich evenmin beroepen op eigen schuld van de ondernemer.

Schade door beroepsfout

De rechtbank heeft ook onderzocht of de klant daadwerkelijk schade heeft geleden door het niet indienen van de subsidieaanvraag in 2011, nu de werkelijke investering door de klant niet in 2011, maar in 2012 was gedaan. De rechtbank oordeelde dat uit diverse feiten bleek dat de investeringsbeslissing door de klant al in 2011 was gemaakt. Zo was de vergunning voor de bouw van de stal al in 2011 aangevraagd. De klant heeft dan ook daadwerkelijk schade geleden door het niet indienen van de subsidieaanvraag.

Begroten van schadevergoeding

In deze procedure vorderde de klant vervolgens ruim € 150.000 aan schadevergoeding die met name bestond uit gemist belastingvoordeel. Vanwege het feit dat het een fiscale schade betrof en de berekening daarvan ingewikkeld was, heeft de rechtbank geoordeeld dat deze schade diende te worden begroot door een deskundige. De rechtbank volgt de deskundige grotendeels en wijst vervolgens een schade toe van ruim € 100.000.

Schade echtgenote boer ook vergoeden?

De klant vorderde van het accountantskantoor ook de schade die zijn echtgenote had geleden. Dit terwijl zij geen procespartij was bij de procedure tegen het accountantskantoor. De rechtbank oordeelde dat de klant inderdaad ook de door zijn echtgenote geleden schade in deze procedure kon vorderen. Dit vanwege de fiscale verwevenheid van beide echtgenoten en het feit dat zij haar vordering door middel van cessie aan haar echtgenoot had overgedragen.

Vergoeden wettelijke rente

Daarbij diende het accountantskantoor ook de wettelijke rente te vergoeden over de schadevergoeding vanaf de dag waarop de advocaat van het accountantskantoor had aangegeven geen aansprakelijkheid te erkennen.

Vergoeding buitengerechtelijke kosten

Ook de buitengerechtelijke kosten De kosten die zijn gemaakt door een crediteur ter inning van een vordering buiten een procedure.
» Meer over buitengerechtelijke kosten
buitengerechtelijke kosten
kwamen voor vergoeding in aanmerking. De advocaat van de klant had namelijk (tevergeefs) voorafgaand aan de procedure diverse brieven geschreven om vergoeding van geleden schade te verkrijgen.

Accountantskantoor moet kosten deskundige betalen

Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
komen ook in aanmerking voor vergoeding. Omdat het niet om een eenvoudige berekening ging en de kosten niet disproportioneel waren, oordeelde de rechtbank dat het accountantskantoor ook de kosten van de door de klant ingeschakelde deskundige – vermeerderd met wettelijke rente – aan de klant diende te vergoeden. Het kantoor is veroordeeld te betalen tot meer dan € 110.000,- aan schadevergoeding.

Gea Flapper

Gea Flapper

Gea is sinds 2012 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, incasso en procesrecht Volg Gea op LinkedIn en Twitter.

Ravel Residence