2 min lezen

Bijdrage parkvereniging ook verplicht voor niet-leden

NL

Eigenaren van een bungalow op een vakantiepark zijn meestal verplicht lid van een parkvereniging. Dit lidmaatschap brengt niet alleen kosten met zich mee voor onderhoud en beheer van mandelige (gemeenschappelijke) parkvoorzieningen, maar meestal ook voor andere zaken. In tegenstelling tot een gewone Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VvE) is het lidmaatschap van een parkvereniging vaak wel opzegbaar. Toch moeten ook de niet-leden bijdragen in de kosten van de vereniging, aldus de rechter in een onlangs gepubliceerd tussenvonnis en eindvonnis. Denise Janssen, specialist VvE-recht, bespreekt de uitspraken.

Parkvereniging is geen VvE: lidmaatschap opzegbaar

In deze zaak is de eigenaar via een kettingbeding in zijn koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
lid geworden van de parkvereniging. Hij hoeft volgens de rechtbank daardoor echter niet alles te accepteren wat in de toekomst door de parkvereniging over het beheer besloten zal worden. Voorzieningen kunnen in de loop der tijd wijzigen en een uitbreiding daarvan mag niet zomaar aan de eigenaren opgedrongen worden. In tegenstelling tot de normale VvE kan dat zelfs niet door een rechtsgeldig genomen meerderheidsbesluit. Bovendien is het van dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
dat het lidmaatschap opgezegd kan worden. Ook daarmee verschilt een parkvereniging van een gewone VvE, waar het lidmaatschap onlosmakelijk aan het zijn van eigenaar verbonden is.

Ook niet-leden verplicht tot bijdrage

Door de opzegging van het lidmaatschap is de eigenaar van de bungalow echter niet gevrijwaard van een bijdrage in de kosten van de vereniging. In lijn met een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch, meent de rechter namelijk dat onderscheid gemaakt moet worden tussen kosten van de basisinfrastructuur – waar alle eigenaren van profiteren – en de kosten van centrumvoorzieningen waar alleen de leden van de parkvereniging profiteren.

Kosten voor beheer en onderhoud park

Onder de basisinfrastructuur vallen de mandelige zaken, zoals het wegen- en elektriciteitsnetwerk, leidingen van water en riolering, en huisvuilafvoer. Zonder deze basisinfrastructuur is een normale bewoning van het park niet mogelijk. Daarom is het volgens de rechtbank niet meer dan redelijk dat de eigenaar voor de kosten daarvan een vergoeding betaalt. Ondanks het opzeggen van zijn lidmaatschap, is de eigenaar dus gehouden om bij te dragen in een groot gedeelte van de kosten die de parkvereniging maakt voor het beheer en onderhoud van de mandelige zaken.

Denise Janssen

Denise

Denise is vooral actief is op het gebied van vastgoedrecht (waaronder het huurrecht bedrijfsruimte) en bouwrecht. Daarnaast heeft zij een brede kennis van het verbintenissenrecht en incasso. Volg Denise op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence