3 min lezen

Op TV iemand kierewiet noemen, mag dat? Of is het smaad en onrechtmatig handelen?

NL

In het tv-programma RTL Boulevard wordt een publicist die over misdaden publiceert kierewiet genoemd. Mag dit? Of is er sprake van onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelen en smaad door de programmamakers? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt bespreekt het vonnis in kort geding van de rechtbank.

Eiser valt familie slachtoffer lastig

Over een moord uit 1999 is de publicist ( eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
) van mening dat de verkeerde dader is veroordeeld. Hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken en valt ook de familie van het slachtoffer ‘lastig’ met zijn theorieën. De gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
, die vaak te gast is in het televisieprogramma RTL Boulevard, zou ook een rol hebben gespeeld bij het erin luizen van de veroordeelde dader. De moord is echter bewezen middels DNA en de dader heeft zelfs bekend de moord te hebben gepleegd.

Eiser wil rectificatie en schadevergoeding wegens smaad

Naar aanleiding van een rechtszaak tussen de nabestaanden van de moord in 1999 en de publicist besteedt RTL Boulevard weer aandacht aan de kwestie. Tijdens het programma noemt gedaagde eiser een stalker die kierewiet is en eigenlijk moet worden afgevoerd in een dwangbuis. Eiser pikt dit niet en vordert Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
van de uitspraken en een schadevergoeding wegens smaad en onrechtmatige daad. De uitspraken zijn namelijk feitelijk onjuist, omdat er geen bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
is dat eiser inderdaad psychisch gestoord is.

Reputatie misdaadverslaggever te grabbel gegooid

Gedaagde stelt dat hij alleen een waardeoordeel over het gedrag van eiser heeft gegeven. De juistheid van een waardeoordeel hoeft niet feitelijk worden bewezen. Gedaagde stelt ook persoonlijk geraakt te zijn door de uitspraken van eiser, omdat eiser zijn reputatie als betrouwbare misdaadverslaggever te grabbel heeft gegooid en hem (per e-mail) heeft beledigd.

Vrijheid van meningsuiting en de beperkingen

De vrijheid van meningsuiting kan alleen worden beperkt door een wet en indien dit noodzakelijk is in een democratische samenleving (artikel 10 EVRM). onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
Onrechtmatige daad
(artikel 6:162 BW) is in de wet opgenomen. Een afweging van belangen moet de doorslag geven. Gedaagde heeft het belang om het publiek te informeren. Eiser heeft belang om daarbij niet geschaad te worden. Welk belang zwaarder weegt hangt af van de omstandigheden van het geval.

Vrijheid van meningsuiting: ruimte voor overdrijving

Volgens de rechter mag eiser een andere mening hebben over de moord. Door dit op verschillende manieren te uiten maakt hij zich tot publiek figuur. Als publiek figuur zal je meer te verduren krijgen en dit eerder moeten accepteren. De mening hierover van gedaagde is een waardeoordeel. De vrijheid van meningsuiting laat – zeker gelet op de omstandigheden van het geval – ruimte voor overdrijving. Er is hier dus geen sprake van onrechtmatig handelen of smaad.

Advocaat bij inbreuk vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting is een belangrijk grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrecht
. De wet stelt grenzen om bijvoorbeeld smaad of belediging te voorkomen. Door zelf de publiciteit te zoeken met een zeer afwijkende en ongefundeerde mening, roep je de (harde of overdreven) waardeoordelen van anderen over je af. AMS Advocaten weet waar de grenzen liggen en adviseert u graag als uw vrijheid van meningsuiting in het geding is!

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence