3 min lezen

Afgifte verborgen camera beelden Radar of bescherming vanwege persvrijheid?

NL

Televisieprogramma Radar neemt met behulp van een verborgen camera een telecom-aanbieder onder de loep. Om te bewijzen dat AVROTROS onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld, vordert het telecombedrijf het volledige beeld- en geluidmateriaal. Vallen deze beelden onder de bescherming van artikel 10 EVRM dat onder andere persvrijheid beschermt? Is inbreuk op dit grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrecht
mogelijk en gerechtvaardigd? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt bespreekt het arrest van de Hoge Raad.

Onrechtmatige daad en vordering beeldmateriaal

Het televisieprogramma Radar van AVROTROS (Tros) heeft een item uitgezonden over telecom-aanbieder Pretium. De wijze van telefonische klantenwerving door Pretium is hierbij kritisch besproken. Ook heeft Tros beelden uitgezonden van een cursus bij een callcenter van Pretium. Deze beelden zijn gemaakt met een verborgen camera. Pretium stelt dat Tros onrechtmatig heeft gehandeld door haar te beschuldigen van onfatsoenlijke praktijken. Pretium vordert al het beeld- en geluidmateriaal om dit te bewijzen.

Vorderen beeldmateriaal: inbreuk op persvrijheid?

Artikel 10 EVRM beschermt onder andere de persvrijheid. Het Europese Hof heeft bepaald dat journalistiek materiaal dat is opgenomen met een verborgen camera ook onder de bescherming van artikel 10 EVRM valt. Afgifte van het materiaal zou namelijk de persvrijheid kunnen beperken. Journalisten zouden namelijk terughoudend kunnen worden om over maatschappelijke misstanden te rapporteren als hun materiaal zou kunnen worden gevorderd. Het vorderen van het beeldmateriaal is dus een inbreuk op dit grondrecht.

Is inbreuk op grondrecht gerechtvaardigd?

Een inbreuk op een grondrecht is alleen mogelijk als dit door een wet is geregeld. Op grond van artikel 843a RV kan Pretium het beeldmateriaal vorderen. Uit het vierde lid van dit artikel blijkt dat Tros de beelden niet af hoeft te geven als daar ‘gewichtige redenen’ voor zijn of als Pretium ook zonder die beelden haar (juridische) doel kan bereiken. Pretium had bijvoorbeeld getuigen kunnen horen of slechts een gedeelte van het beeldmateriaal kunnen vorderen om bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
te leveren over het onrechtmatige handelen van Tros.

Hoge Raad wijst vordering afgifte beeldmateriaal af

Pretium stelt dat de beelden ook gevorderd mogen worden als nog niet alle andere mogelijkheden tot het leveren van bewijs zijn uitgeput. De Hoge Raad stelt dat het algemeen belang van de persvrijheid zwaar weegt. De subsidiariteit en proportionaliteit van artikel 10 EVRM (lid 2) brengt met zich mee dat een minder ingrijpend middel – gelet op de omstandigheden van het geval – ingezet had moeten worden. Zoals het horen van getuigen in plaats van afgifte van het volledige beeldmateriaal.

Advocaat adviseert over bescherming door grondrechten

grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
Grondrechten
zijn dermate belangrijk dat een inbreuk hierop slechts onder bepaalde omstandigheden en gevallen is toegestaan. En ook al is de inbreuk bij wet voorzien (zoals hier), dan dient ook gekeken te worden of er geen ander en/of minder ingrijpend middel beschikbaar is. De bescherming die het grondrecht biedt kan namelijk niet zomaar aan de kant worden geschoven. AMS Advocaten adviseert u graag wanneer u te maken krijgt met grondrechten en de bescherming die deze u of anderen bieden.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence