2 min lezen

Journalist deelt geheime informatie uit telefoongesprek

NL

In deze zaak heeft een journalist een telefoongesprek met een gemeenteraadslid stiekem opgenomen. In het gesprek wordt vertrouwelijke informatie naar de pers gelekt. De journalist deelt de informatie met de burgemeester. Het gemeenteraadslid stelt de journalist aansprakelijk wegens onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
. Mediarecht advocaat Thomas van Vugt bespreekt het vonnis van de rechtbank.

 

 

Gemeenteraadslid lekt informatie aan journalist

Een journalist neemt zonder toestemming een telefoongesprek op tussen een andere journalist en een gemeenteraadslid. Tijdens dit gesprek komt ook de benoeming van de waarnemend burgemeester aan de orde. Het raadslid zit in de benoemingscommissie en geeft diverse concrete aanwijzingen over wie benoemd zal gaan worden. De journalist achterhaalt om wie het gaat en deelt het telefoongesprek met de burgemeester. Er wordt vervolgens een integriteitsonderzoek naar het raadslid gestart.

Raadslid eist schadevergoeding wegens onrechtmatige daad

Uit het onderzoek blijkt dat het raadslid de gedragsregels voor integer handelen van raadsleden heeft overtreden. Zijn politieke carrière is hiermee ten einde. Hij vordert schadevergoeding van de journalist wegens onrechtmatige daad. Ten eerste omdat hij het telefoongesprek stiekem heeft opgenomen, en ten tweede omdat hij de inhoud daarvan met anderen heeft gedeeld.

Causaal verband tussen opnemen en schade

De rechter stelt dat aan alle eisen van onrechtmatige daad moet zijn voldaan om schadevergoeding toe te kunnen kennen. Ook al is het opnemen van het gesprek onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
(handelen in strijd met art 139a en/of c van het Wetboek van Strafrecht), dan ontbreekt in dit geval het causaal verband tussen het opnemen en de schade. De oorzaak (het opnemen) ligt hier te ver af van het gevolg (einde politieke carrière).

Belangenafweging bij rechtvaardigingsgrond

De journalist stelt dat het delen van de opname met de burgemeester niet onrechtmatig is, omdat er een rechtvaardigingsgrond aanwezig is. Als journalist heeft hij namelijk de taak om dergelijke misstanden aan de kaak te stellen. De betrouwbaarheid van een raadslid is van maatschappelijk en publiekelijk belang. De rechter geeft de journalist gelijk. Het delen van de informatie die is gelekt door een publiek figuur is van maatschappelijk belang. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van het raadslid.

Journalisten en het maatschappelijk belang

Bij onrechtmatige daad moet aan alle eisen van artikel 6:162 BW zijn voldaan. Uit dit vonnis blijkt dat het verband tussen de daad en het gevolg dicht bij elkaar moet liggen. Ook blijkt dat journalisten, gelet op hun taak als publieke waakhond, bij het aan de kaak stellen van misstanden het maatschappelijk belang boven het belang van een individu mogen stellen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence