Merkinbreuk Victoria’s Secret lingerie op Marktplaats aangepakt!

Lingeriemerk Victoria’s Secret ontdekte dat op Marktplaats namaakproducten voorzien van het Victoria’s Secret logo werden aangeboden door een adverteerder genaamd ‘Victoria’s Secret Lady’. Achter deze naam school een bijstandsmoeder die wat wilde bijverdienen. Speelt deze omstandigheid een rol in de procedure? Advocaat Intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt het vonnis in deze merkinbreuk zaak.

Inbreuk op merkrechten via Marktplaats

Victoria’s Secret had de adverteerder gedagvaard. Zij stelde dat de adverteerder inbreuk had gemaakt op haar merken en vorderde een verbod van merkinbreuk met nevenvorderingen. De rechter stelde de merkinbreuk direct vast. De adverteerder had immers producten te koop aangeboden voorzien van het merk van Victoria’s Secret, zonder toestemming van Victoria’s Secret.

Gebruik in privésfeer of handelsactiviteit?

De adverteerder voerde tevergeefs aan dat zij de producten -die Victoria’s Secret middels een testaankoop had verkregen- niet in het economisch verkeer had verhandeld. Zij zou de producten voor eigen gebruik via Facebook hebben gekocht en deze in gebruikte staat op Marktplaats hebben aangeboden. Daarmee was volgens adverteerder geen sprake van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, maar van gebruik in de particuliere sfeer. Bij gebruik uitsluitend in de privésfeer is geen sprake van een inbreuk.

Rechter: economisch voordeel nagestreefd bij verkoop

De rechter gaat hier echter niet in mee. De testaankopen die Victoria’s Secret heeft gedaan op Marktplaats verkeerden bij aankoop in nieuwstaat. Bovendien bood adverteerder veel meer producten aan voorzien van het merk van Victoria’s Secret. Tot slot maakte adverteerder steeds gebruik van de naam Victoria’s Secret Lady in plaats van haar naam. De rechter is aldus van oordeel dat het hier gaat om een handelsactiviteit waar economisch voordeel mee wordt nagestreefd. De rechter wijst het verbod en de vorderingen betreffende de opgave en (rekening en verantwoording met betrekking tot) winstafdracht toe. Ook de schadevergoeding wordt toegewezen.

Integrale proceskostenveroordeling in merkinbreuk zaken

Victoria’s Secret heeft tot slot betaling van haar proceskosten gevorderd. Deze bedragen € 5.800. In procedures betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten dienen de daadwerkelijk gemaakte proceskosten door de inbreukmaker te worden vergoed. Dit is een afwijking van de regel dat de proceskosten aan de hand van forfaitaire bedragen worden toegewezen.

Gevorderde proceskosten onredelijk en onevenredig?

Adverteerder verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
zich tegen deze vordering en stelt dat deze kosten niet redelijk en evenredig zijn. Zij voert echter aan dat het slechts om een geringe inbreuk gaat en dat zij in een penibele financiële situatie verkeert. De rechter is van oordeel dat het hier niet om een geringe inbreuk gaat. Adverteerder heeft immers in een groot aantal advertenties de namaakproducten aangeboden.

Matiging proceskosten wegens geringe draagkracht

De rechter houdt echter wel enigszins rekening met de omstandigheden van adverteerder: zij is een bijstandsmoeder met twee kinderen en wordt door een commercieel schuldhulpbureau bijgestaan. Dat zij niet in staat zal zijn de gevorderde proceskosten te betalen is ook niet door Victoria’s Secret betwist. Om executieproblemen te voorkomen matigt de rechter de proceskosten daarom tot een bedrag van € 2.500.

More in Intellectueel eigendomsrecht
Auteursrecht - AMS Advocatenkantoor in Amsterdam en Naarden
Hof: Bavaria-slogan toch niet auteursrechtelijk beschermd!

Enige tijd geleden werd op dit blog de uitspraak in het kort geding tussen internetbedrijf Yourhosting en brouwerij Bavaria besproken....

Close