Merkinbreuk bij gebruik aanduiding ‘Student Verhuis Service’?

In iedere universiteitsstad zijn zij inmiddels te vinden: de studenten verhuisservice. Een verhuisbedrijf dat gerund wordt door studenten. De naam zegt het al. En dat is precies de crux van een kort geding tussen de ondernemingen Student Verhuis Service en concurrent Klustoppers. Maakt Klustoppers inbreuk op het merk van Student Verhuis Service door op haar website de aanduiding “studenten verhuisservice” te gebruiken? Advocaat merkenrecht Hidde Reitsma licht het oordeel van de rechter in deze zaak toe.

‘Student Verhuis Service’ gedeponeerd merk

Student Verhuis Service (hierna: SVS) is merkhouder van twee merken die bestaan uit een beeldmerk (een rondje met een afstudeer baret erin) met daarnaast de aanduiding ‘Student Verhuis Service’ en ‘Studenten Verhuis Service’.

Gebruik beschrijvende aanduiding merkinbreuk?

Klustopper is ook actief in de verhuisbranche en zet hiervoor, net zoals SVS, grotendeels studenten in. In diverse uitingen op haar websites gebruikt Klustopper de bewoordingen ‘student(en) verhuisservice/ verhuis service’. SVS heeft Klustopper gesommeerd het gebruik van deze bewoordingen te staken. Volgens SVS zou Klustopper met dit gebruik inbreuk maken op de merkrechten van SVS.

Beschrijvende woorden niet onderscheidend

In de procedure staat de rechter voor de vraag of hier sprake is merkinbreuk. De rechter meent van niet en overweegt hierbij het volgende. In deze zaak gaat het om een merk dat bestaat uit een woordencombinatie met een beeldelement. De woorden zijn echter beschrijvend. Een merkhouder komt geen bescherming toe van een merk dat enkel bestaat uit een beschrijvende aanduiding. Het merk moet onderscheidend zijn. En beschrijvende woorden missen vaak deze onderscheidenheid.

Monopolie op beschrijvende woorden?

De rechter overweegt dan ook dat SVS door de enkele omstandigheid dat zij aan de beschrijvende woorden ‘Student Verhuis Service’ een beeldelement heeft toegevoegd, nog niet maakt dat zij daarmee een monopolie op deze beschrijvende aanduiding kan krijgen. Het staat Klustopper daarom vrij om de woorden ‘student verhuis service’ en bewoordingen in die strekking te gebruiken om haar eigen diensten te omschrijven. Zolang zij niet daarbij ook het symbool van SVS (of een sterk gelijkend symbool) gebruikt, is er geen sprake van een merkinbreuk.

Advocaat merkenrecht over deponeren merk

Een merk is pas beschermd als het is gedeponeerd. Niemand anders mag dan dat merk gebruiken zonder zijn toestemming. Ook kan de merkhouder optreden tegen het gebruik van namen die sterk op het merk lijken. Een merk kan bestaan uit een of meer woorden ( woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk
woordmerk
), uit een beeldmerk of een combinatie hiervan. Maar wat het ook is, een merk moet onderscheidend zijn.

More in Intellectueel eigendomsrecht
Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Yourhosting en Bavaria twisten verder over welbekende slagzin

In een eerdere blog is door ons al aandacht besteed aan het geschil tussen internetbedrijf Yourhosting en Bavaria over de...

Close