Een website auteursrechtelijk beschermen, is dat mogelijk?

Het is een veel voorkomende irritatie onder ondernemers: zelf veel tijd en geld investeren in een website en vervolgens moeten toezien hoe een concurrent van die investering profiteert dan wel afbreuk daaraan doet. Zo kwamen twee concurrenten in conflict met elkaar over (onder meer) hun websites en logo’s en de in dat kader “gelijkende totaalindruk”. De rechter moest beoordelen of er sprake was van inbreuk op de auteursrechten op het website-ontwerp, het logo en specifieke teksten op de website. Advocaat IE-recht Manita Hamberg bespreekt de kwestie.

Inbreuk op ontwerp, logo en teksten

De eiseres in deze zaak is Nu Theorie B.V. en richt zich onder meer op het geven van cursussen om in 1 dag het theorie-examen voor het rijbewijs te halen. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
Turbo Theorie B.V. is een rijschool die eveneens dergelijke cursussen aanbiedt. Nu Theorie spreekt Turbo Theorie via haar advocaat aan op het feit dat zij onder meer het ontwerp van de website en het logo heeft verveelvoudigd alsook specifieke teksten op haar website. Nu Theorie claimt auteursrechten op al deze onderdelen en stelt dat Turbo Theorie inbreuk maakt op deze rechten.

Toets voor auteursrechtelijke bescherming

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het betreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werk moet oorspronkelijk zijn, in de zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk.

Auteursrechten website-ontwerp?

De rechter gaat eerst na of op het website-ontwerp van Nu Theorie auteursrechten kunnen worden geclaimd. De rechtbank stelt vast dat met name de keuze hardblauw en magenta als steunkleuren, de keuze voor een groot formaat foto van jongeren die opspringen tegen een zonnig blauwe lucht bovenaan de homepage (als ‘banner’), de keuze voor de verticale positie van alle verschillende onderwerpen op de homepage, de plaatsing van een keuzemenu voor datum en locatie in voornoemde grote foto en drie naast elkaar geplaatste vensters voor reviews op verschillende sociale media, in combinatie met elkaar een eigen intellectuele schepping van het website-ontwerp maken. Op het website-ontwerp komt aan Nu Theorie derhalve auteursrechtelijke bescherming toe.

Totaalindruk websites hetzelfde

De rechter is daarna van oordeel dat de website van Turbo Theorie dezelfde totaalindruk wekt als de website van Nu Theorie, omdat daarin voor dezelfde combinatie van kenmerkende trekken is gekozen. Met name springt daarbij in het oog dat ook is gekozen voor een groot formaat fotobanner bovenaan de website met een foto van opspringende, zonnebril-dragende jongeren tegen een blauwe lucht (eveneens met een afbeelding van een kampeerbusje), in combinatie met andere oorspronkelijke trekken van de website van Nu Theorie, zoals de steunkleuren hardblauw en magenta, een logo linksboven op de homepage en eenzelfde item “hoe verloopt de cursusdag”. Turbo Theorie maakt door deze zelfde totaalindruk inbreuk op de auteursrechten op het website-ontwerp, aldus de rechtbank.

Teksten niet auteursrechtelijk beschermd

Ook vergelijkt de rechtbank de logo’s, maar de rechtbank is van oordeel dat ondanks dezelfde kleuren en kleurverdeling, daarbij toch sprake is van een andere totaalindruk doordat andere woorden in het logo zijn gebruikt en andere vormgevingsaspecten. Ten aanzien van de teksten op de website acht de rechtbank dat deze enkel basale informatie over de cursussen en de werkwijze bevat en deze teksten daarmee niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Het standpunt van Nu Theorie dat Turbo Theorie inbreuk maakt op de auteursrechten op het logo en de specifieke teksten op de website van Nu Theorie, slagen derhalve niet.

Staking website-ontwerp en rectificatie

Gelet op de auteursrechtinbreuk op het website-ontwerp heeft de rechtbank Turbo Theorie veroordeeld het bestreden website-ontwerp te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
van € 5.000,- per dag van niet-naleving van het bevel met een maximum van € 50.000,-. De rechtbank acht verder de gevorderde rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
een passende maatregel om de schade van Nu Theorie ten gevolge van de auteursrechtinbreuk op het ontwerp van de website te beperken/vergoeden en wijst deze vordering van Nu Theorie eveneens toe. De rectificatie dient Turbo Theorie twee weken te laten staan op de hoofdpagina van haar website en op haar Facebookpagina.

Meer in Intellectueel eigendomsrecht
Strijd tussen kledingmerken Scotch & Soda en My Brand over woordmerk op trui

Veel kledinglabels registreren woord- of beeldmerken voor hun label of bepaalde kledinglijnen. Op die manier kunnen concurrenten worden belet om...

Sluiten