2 min lezen

Eigendomsvoorbehoud bij faillissement

NL

Een ondernemer die zaken doet met een partij die net op dat moment failliet gaat, kan flink in de problemen komen. Zo is de kans groot dat hij niet alleen het geleverde product niet terugkrijgt, maar ook dat hij kan fluiten naar zijn geld. Dat risico kun je wegcontracteren. Advocaat faillissementsrecht Marco Guit van AMS advocaten legt uit.

 

 

 

Overgang van eigendom: wanneer?

Je kunt met de klant afspreken dat er wel alvast geleverd wordt, maar dat de eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van het product pas op hem overgaat op het moment dat de hele koopprijs is betaald. Tot dat moment blijft de verkoper dus de eigenaar, ook al heeft er een aanbetaling plaatsgevonden. Zo’n afspraak (beding) noemen we een eigendomsvoorbehoud.

Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden kan zo’n  eigendomsvoorbehoud Een eigendomsvoorbehoud is de meest geëigende wijze voor een leverancier om zich tegen een slecht betalende klant te beschermen.
» Meer over eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud
worden opgenomen. Zorg er wel voor dat er geen discussie kan ontstaan over de vraag of het eigendomsvoorbehoud wel is afgesproken. Als je het alleen op de factuur vermeldt, dan is dat vaak te laat. Een factuur wordt immers pas na het sluiten van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
verzonden. Als je het beding in de offerte opneemt, laat de klant dan onderaan tekenen voor akkoord. Heb je algemene voorwaarden laten opstellen, bijvoorbeeld door een advocaat, zie er dan op toe dat de koper die voorwaarden aantoonbaar aanvaardt. Je dient er in de offerte al naar te verwijzen en de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk  ter hand te stellen. Gebruik je geen algemene voorwaarden, dan kan het eigendomsvoorbehoud in het koopcontract worden opgenomen.

Faillissement en eigendomsvoorbehoud

Door een faillissement ontstaat er automatisch een beslag op het hele vermogen van de gefailleerde. Maar een eigendomsvoorbehoud blijft ook na het faillissement van de koper van kracht.  Een faillissementsbeslag raakt  goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
 die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd niet.

Advocaat voor opstellen algemene voorwaarden

AMS Advocaten beschikt over zeer ervaren advocaten op het gebied van het verbintenissenrecht en het faillissementsrecht. Zij worden zelf regelmatig aangesteld als curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
in een faillissement. De advocaat van AMS kan u assisteren bij het opstellen van een eigendomsvoorbehoud en algemene voorwaarden.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence