Over erfenis ruziënde kinderen leggen beslag. Onnodig beslag?

Volgens de wet kan een beslag worden opgeheven als blijkt dat beslag niet nodig is. Advocaat Thomas van Vugt heeft veel ervaring met beslagleggen en met het in kort geding opheffen van beslag. Hij legt aan de hand van een uitspraak van een Voorzieningenrechter, die ging over ruzie over een erfenis, hoe het in zijn werk gaat.

Conservatoir beslag leggen: waarom en hoe doe je dat?

Om verhaal zeker te stellen voor een vordering die in rechte nog niet vaststaat kan conservatoir beslag gelegd worden. Dat moet via een advocaat die daarvoor aan de voorzieningenrechter om verlof moet verzoeken. Als een partij ten laste van wie het beslag is gelegd het daar niet eens mee is kan deze partij in een kort geding opheffing van het beslag vorderen. Een beslag kan volgens de wet onder meer worden opgeheven als blijkt dat beslag niet nodig is.

Aanspraak van erfenis uitgesloten kinderen op legitieme portie

Het ging in deze kwestie om een ruzie over een nalatenschap. Een man had twee van zijn kinderen van zijn erfenis uitgesloten. Deze kinderen maakten vervolgens aanspraak op hun legitieme portie. Met legitieme portie wordt bedoeld het gedeelte van een erfenis van een ouder waar een kind altijd recht op heeft. Deze kinderen besloten voor de zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
van verhaal voor hun legitieme portie beslag te leggen op een onverdeeld aandeel van andere erfgenamen in een tot de nalatenschap behorende boerderij die nog verkocht moest worden.

Erfgenaam vordert in kort geding opheffing van beslagen

Eiseres, een dochter van de erflater en als executeur ook belast met de afwikkeling van de nalatenschap, vorderde in kort geding opheffing van het beslag. Om een eventuele veroordeling kracht bij te zetten verzocht zij de rechter om aan de veroordeling een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
te verbinden van € 5.000,= per dag voor elke dag dat gedaagden een veroordeling niet zouden opvolgen.

Eiseres: beslag is onnodig, legitieme portie gegarandeerd

Eiseres vorderde opheffing van het beslag omdat zij vond dat de zoons geen enkel risico liepen om hun legitieme portie niet te krijgen. De verkoopopbrengst van de boerderij zou namelijk op een derdengeldenrekening van de notaris gestort worden en vanuit daar zouden de legitieme porties dan aan de zoons worden uitbetaald. Het belang van eiseres was er ook in gelegen dat zij de boerderij zelf wilde kopen en daar geen financiering voor kon krijgen zolang er nog beslag op lag. Bovendien kon zij als executeur de boerderij ook niet verkopen omdat er beslag op lag.

Leggen van beslag onnodig?

De rechter stelde voorop dat de vraag of het leggen van conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
als onnodig moet worden opgemerkt afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. In lijn met vaste rechtspraak hierover overwoog de rechter ook dat een afweging van de belangen van partijen in het oordeel daarover mee genomen moeten worden.

‘Beslag treft eiseres onevenredig zwaar in haar belangen’

De rechter vond het in dit geval voldoende aannemelijk geworden dat het beslag aan verkoop van de boerderij in de weg stond en dat eiseres daardoor onevenredig zwaar in haar belangen werd getroffen. De rechter vond dat de belangen van eiseres in dit geval dus zwaarder moesten wegen dan de belangen van de zoons. Omdat er geen aanwijzingen waren dat betaling van de legitieme porties aan de zoons na verkoop van de boerderij achterwege zouden blijven, vond de rechter het beslag ook onnodig. Daarom oordeelde de rechter dat het beslag moest worden opgeheven.

Advocaat bij beslaglegging

De advocaten van AMS hebben veel ervaring op het gebied van beslagrecht. Wilt u verlof krijgen van de rechter om beslag te leggen of bent u het niet eens met een gelegd beslag? De advocaten van AMS Advocaten kunnen u goed adviseren over uw positie.

More in Incasso
Incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Beslag op een renpaard: hoe ‘bewaar’ je een renpaard?

Een eigenaar van een renpaard betaalt zijn schuld niet. Vervolgens besluit de crediteur om conservatoir beslag te leggen op een...

Close