Onrechtmatig bankbeslag omdat geen rekening is gehouden met beslagvrije voet

Door Mariëlle de Wild in Incasso op 4 minuten leestijd

Onrechtmatig bankbeslag omdat geen rekening is gehouden met beslagvrije voet

In een recent gepubliceerd vonnis heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter de vaste rechtspraak met betrekking tot het al dan niet hanteren van een beslagvrije voet bij executoriaal bankbeslag bevestigd. Het leggen (en handhaven) van executoriaal bankbeslag op een rekening waarop uitsluitend periodieke uitkeringen worden ontvangen is onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
indien daarbij geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet. Advocaat beslagrecht Mariëlle de Wild licht de uitspraak toe.

Beslag op bankrekening van eiseres

Eiseres in dit kort geding is op een eerder moment door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim € 6.000,- aan eis in reconventie Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.
» Meer over eis in reconventie
gedaagde
. Gedaagde heeft de vordering op eiseres destijds uit handen gegeven aan een incassobureau. Ondanks dat eiseres het incassobureau meerdere malen op haar inkomenspositie heeft gewezen, heeft het incassobureau beslag gelegd op drie bankrekeningen die door eiseres werden gehouden bij de ABN AMRO Bank N.V.

Beslagvrije voet bij beslag op uitkeringen

De advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
van eiseres verzoekt de rechter de gedaagde te veroordelen tot het geheel dan wel gedeeltelijk, namelijk tot aan het bedrag van de beslagvrije voet, opheffen van beslag. Gedaagde handelt volgens de (advocaat van) eiseres door het leggen van beslag onrechtmatig en maakt misbruik van haar bevoegdheid tot het leggen van bankbeslag omdat gedaagde ermee bekend is dat de bankrekeningen uitsluitend gevoed worden door de bijstandsuitkering en de zorg- en huurtoeslag van eiseres. Daarbij komt dat gedaagde weet, dan wel behoort te weten, dat bij het leggen van beslag op uitkeringen die strekken tot levensonderhoud een beslagvrije voet in acht moet worden genomen.

Beslag op banksaldo, niet op periodieke uitkering

In onderhavige kwestie is echter sprake van beslag op een banksaldo en niet op een periodieke uitkering. Strikt genomen geldt er dus geen wettelijk beslagverbod (lees: beslagvrije voet). De wettelijke bepalingen waarin de beslagbeperkingen staan zien namelijk op de situatie dat beslag wordt gelegd op vorderingen van de uitkeringsgerechtigde op de uitkerende instantie. De beslagbeperkingen zien in beginsel niet op de vordering van de uitkeringsgerechtigde op het door de bank voor hem aangehouden positieve banksaldo, voor zover dat is ontstaan als gevolg van de storting van de uitkeringen waarop geen beslag mogelijk is.

Sprake van onrechtmatig beslag

Voorstaande neemt volgens de voorzieningenrechter echter niet weg dat een beslag op bankrekeningen die uitsluitend worden gevoed door periodieke uitkeringen onrechtmatig kan zijn indien geen rekening wordt gehouden met de door de wet vereiste beslagvrije voet. Er is sprake van onrechtmatig beslag indien aannemelijk is dat wettelijke bepalingen door het leggen van bankbeslag worden omzeild met als gevolg dat de schuldenaar onvoldoende middelen overhoudt om te kunnen voorzien in zijn eerste levensbehoeften. En dat is volgens de voorzieningenrechter in deze zaak het geval.

Misbruik van executiebevoegdheid door beslaglegger

Ook oordeelde de voorzieningenrechter dat in onderhavige kwestie de gedaagde door zonder enige voorafgaande aankondiging beslag te leggen op de bankrekeningen van eiseres, misbruik maakte van haar executiebevoegdheid. Eiseres had nog recent het voor gedaagde optredende incassobureau uitgebreid van haar inkomenssituatie op de hoogte gesteld. Eiseres heeft haar inkomenspositie met toezending van bewijsstukken onderbouwd, gedaagde was dus op de hoogte van de financiële situatie van eiseres, althans: behoorde dat te zijn.

Terugbetaling in beslag genomen gelden

Door het leggen (en handhaven) van executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
op de rekeningen van eiseres zonder daarbij rekening te houden met de beslagvrije voet en zonder voorafgaande aankondiging heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld. Zij heeft haar executiebevoegdheid misbruikt. Zodoende dient gedaagde de in beslag genomen gelden aan eiseres terug te betalen.

Advocaat bij bankbeslag

Is het voor u onduidelijk of u kunt overgaan tot het leggen van bankbeslag of is er op uw rekening(en) beslag gelegd en vraagt u zich af of dit wel toegestaan is? Neem voor advies daarover contact met ons op om te bezien of wij iets voor u kunnen betekenen.

Blijf op de hoogte: de nieuwsbrief van AMS Advocaten

Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Gratis en vrijblijvend uiteraard!
 • * = verplicht veld
 • Mariëlle de Wild - Advocatenkantoor AMS Advocaten
  Mariëlle de Wild Mariëlle heeft haar bachelor Rechten in Groningen behaald. Tijdens haar studie is zij actief geweest als juridisch medewerker bij de Rechtswinkel. Bij AMS Advocaten is zij in november 2016 gestart als juridisch medewerker. In 2017 zal Mariëlle beëdigd worden en toetreden tot ons advocatenteam. Mariëlle heeft een brede interesse en assisteert de advocaten op het gebied van insolventierecht, verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.

  Mariëlle is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20-3080315.
  Volg ons op social media
  Ontvang onze nieuwsbrief
  Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen?
  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
 • * = verplicht veld
 • Categorieën
  Meer in Incasso
  Advocaat incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
  Schuldeiser legt beslag op bedrijfscomplex. Beslag vexatoir?

  Het beslagrecht kent zowel het beslag dat dient als zekerstelling voor een vordering die nog niet in rechte vaststaat, als...

  Sluiten