2 min lezen

Hoe ver strekt de informatieplicht van een schuldenaar?

NL

Door een bug in betalingssystemen van een online casino kon een gebruiker ten onrechte grote geldbedragen aan zichzelf uitkeren. Aan de rechtbank Den Haag werd in een recente zaak onder meer de vraag voorgelegd of de betreffende persoon het casino inzage moest geven in zijn vermogenspositie en zijn voor verhaal vatbare vermogen. Advocaat incasso Thomas van Vugt licht de zaak toe.

 

 

Door bug in betalingssysteem stal een man €113.000,-

Om deel te kunnen nemen aan online kansspelen van het betreffende casino wordt gebruik gemaakt van online prepaid betaalkaarten. Door een zogenaamde bug in het betalingssysteem van het casino was het korte tijd mogelijk om aan de hand van dezelfde kaart(en) steeds gelden bij te schrijven op de persoonlijke casinorekening van een speler zonder dat daar een daadwerkelijke betaling tegenover stond. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
kon ten onrechte tenminste € 113.000,- aan zichzelf uitkeren.

Incasso biedt geen resultaat dus casino start procedure

Na ontdekking verzocht het casino om terugbetaling, en werd overgegaan tot beslaglegging. Beide zonder resultaat. De gelden bleken niet langer op de rekeningen van gedaagde te staan. Ook zijn auto bleek kort voor beslaglegging overgedragen. Het casino startte een procedure en vorderde naast terugbetaling tevens inzage in de vermogenspositie en het voor verhaal vatbaar vermogen.

Plicht tot het verstrekken van inlichtingen

Onder meer op grond van rechtspraak van de Hoge Raad wordt aangenomen dat een schuldenaar (in ieder geval in de executiefase) in beginsel verplicht is de deurwaarder van een schuldeiser die een veroordeling tot betaling van een geldsom verkreeg, inlichtingen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en voor verhaal vatbare goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
te verstrekken. In deze zaak werd een vordering tot vaststellen van een verplichting tot terugbetaling gecombineerd met een inzageverzoek.

Toewijzing groot deel van verzochte stukken

De rechtbank oordeelt dat de schuldenaar doelbewust misbruik heeft gemaakt van de bug in het systeem, onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld en de ontstane schade dient te vergoeden. De rechtbank passeert daarnaast onder meer het bezwaar van de schuldenaar tegen het verstrekken van verschillende stukken zoals bankafschriften. Daarnaast veroordeelt de rechtbank de schuldenaar tot afgifte van verschillende bankafschriften, afgifte van een specificatie van registergoederen, roerende zaken en vermogens- en inkomstenbronnen in binnen- en buitenland, en afgifte van een specificatie en opgave van debiteuren. Niet alle verzochte stukken worden toegewezen, zoals het verzoek tot afgifte van belastingaangiften. Hiervan is volgens de rechtbank onvoldoende duidelijk aangegeven welke toegevoegde waarde deze stukken hadden in het licht van de informatie die verstrekt moest worden.

Advocaat bij incassozaken

Onderhavige uitspraak laat zien dat een schuldenaar onder omstandigheden gehouden kan zijn stukken te verstrekken waaruit zijn vermogens- en verhaalspositie blijkt. Het kan de moeite lonen om hierop te anticiperen bij een procedure tot vaststelling van een geldvordering.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence