3 min lezen

Werknemer kringloopwinkel prijst fiets voor zichzelf af

NL

Een werkneemster heeft in de kringloopwinkel van haar werkgever de prijs van een tweedehands kinderfiets, die zij voor haar dochter wilde kopen, zonder overleg afgeprijsd van € 50,- naar € 20,-. Haar werkgever diende vervolgens een verzoek in bij de rechtbank Overijssel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten bespreekt de uitspraak.

Werkgever dient ontbindingsverzoek in

Op 18 mei 2016 vond naar aanleiding van deze aankoop een gesprek plaats tussen de werkneemster en haar leidinggevende en de filiaalleider. Na dit gesprek liet de werkgever zijn arbeidsrecht advocaat een ontbindingsverzoek opstellen ten behoeve van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de werkneemster.

Standpunt werkgever

De werkgever verwees naar de bij haar geldende regels, die werkneemster uitdrukkelijk had aanvaard. Hierin staat onder meer dat de bedrijfsleider of bevoegde leidinggevende bepaalt wat de waarde en prijs van een gereserveerd artikel is. Voorts is opgenomen: 

“Geef nooit korting als je niet bent bevoegd door de bedrijfsleider, maar vraag een leidinggevende. Als je artikelen toch afprijst, of bewust niet aanslaat op de kassa, voor collega’s, vrienden, familieleden of jezelf, is dat een vorm van diefstal. Dat kan aangifte en zelfs ontslag betekenen.”

Rechter: klant mag niet zelf een prijs bepalen

De rechtbank oordeelt dat uit de bij de werkgever geldende regels blijkt, dat voorschriften zijn opgesteld om te voorkomen dat medewerkers zich onterecht voordelen toe-eigenen. Voorts geldt ook in het algemeen dat indien een werknemer een aankoop voor zichzelf in de winkel van zijn werkgever wil doen, waarbij een lagere prijs of korting wordt bedongen, hij hierover overleg met een daartoe bevoegd persoon moet voeren. Dat geldt ook dat als daarvoor niet uitdrukkelijk een regel is gesteld. Een klant (en dus ook een werknemer die klant is), mag uiteraard niet zelf een prijs of korting bepalen.

Werknemer heeft geen open kaart gespeeld

De werknemer heeft tijdens de rechtszaak verklaard gedurende een week in de winkel heeft gestaan en dat zij al die tijd de fiets voor zichzelf had gereserveerd. De werkneemster heeft ook verklaard dat zij in die week geen tijd had om aan een bevoegd persoon een lagere prijs te vragen. De rechter vindt deze verklaring echter ongeloofwaardig. Daar komt bij dat de werkgever ter zitting had aangegeven dat één van haar leidinggevenden de werkneemster met de voorgenomen aankoop had gefeliciteerd. De werkneemster had dus wel degelijk met haar leidinggevende over de aankoop van de fiets gesproken. De rechter vindt voorts dat de werkneemster bij de kassa geen open kaart heeft gespeeld. Zij heeft niet medegedeeld dat de fiets voor een bedrag van € 50,- was geprijsd.

Werknemer heeft misbruik gemaakt van vertrouwen

De kantonrechter is van oordeel dat niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De werkneemster heeft misbruik gemaakt van het in haar gesteld vertrouwen en heeft de regels niet nageleefd. Zij heeft haar werkgever voor een bedrag van € 20,- benadeeld. Dat kan niet als een onbeduidende kwestie worden afgedaan, gelet op de lage prijzen die een kringloopwinkel hanteert.

Maar: wel een transitievergoeding

De rechter komt tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. De werkgever had in haar ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
al aangegeven bereid te zijn een transitievergoeding aan werkneemster te betalen. Deze wordt door de kantonrechter berekend en aan werkneemster toegekend.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence