Gebruik mobieltje tijdens rit: terecht ontslag buschauffeur?

Het gebruiken van je mobieltje tijdens het rijden: het mag niet, het is gevaarlijk en toch doen we het allemaal weleens. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Zo veroorzaakte een buschauffeur een ongeluk toen hij zijn mobieltje gebruikte tijdens een rit. Gelukkig raakte er niemand (zwaar)gewond maar de buschauffeur verloor wel zijn baan. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de zaak toe.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

In dit arbeidsgeschil stond de kantonrechter voor de vraag of er voldoende gronden waren voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. De werkgever heeft ontbinding gevraagd op grond van verwijtbaar handelen door de buschauffeur. De buschauffeur had zijn mobieltje gecheckt toen hij in verkeer stilstond. Daarna heeft hij zijn telefoon weer gecheckt toen hij optrok op een groot kruispunt. Deze onoplettendheid heeft tot een botsing met een vrachtwagen geleid.

Verwijtbaar handelen bij gebruik mobieltje

De rechter vindt dat de buschauffeur inderdaad verwijtbaar heeft gehandeld. Het gebruiken van een mobiel tijdens het rijden is wettelijk niet toegestaan en zelfs strafbaar. De buschauffeur heeft een vergaande zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
ten aanzien van de veiligheid van zijn passagiers. De door de buschauffeur aangevoerde reden dat hij een ziek kind thuis had en wilde weten hoe het ging, is onvoldoende om zijn gedrag te rechtvaardigen. Hij had zijn mobiel op een ander moment moeten checken, bijvoorbeeld bij een bushalte. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt dus toegewezen op de e-grond: verwijtbaar handelen.

Vordering transitievergoeding

De kantonrechter komt dan toe aan beoordeling van de gevorderde transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
. Werknemers met een dienstverband van 2 jaar of langer hebben recht op een transitievergoeding in geval van een onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Een transitievergoeding wordt echter niet toegewezen als de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag

In deze procedure heeft de buschauffeur erkend dat hij weliswaar verwijtbaar heeft gehandeld maar stelt zijn advocaat dat hij zijn recht op een transitievergoeding niet heeft verloren. De rechter volgt hem hierin. De kantonrechter overweegt dat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van het verwijtbare gebruik van het mobieltje door de buschauffeur. Maar er zijn bijzondere omstandigheden aanwezig waardoor er in dit geval geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid. 

Wijst rechter transitievergoeding toe?

Zo weegt de rechter mee dat er sprake is van een eenmalige misser op een verder vlekkeloos dienstverband van ruim 16 jaar. Verder is van belang dat de buschauffeur heeft meegewerkt aan het onderzoek dat volgde na het ongeluk. Tot slot speelt de grote impact van de kwestie op de buschauffeur en zijn gezin een rol. De kantonrechter wijst de buschauffeur een transitievergoeding van € 22.540 toe.

Meer in Arbeidsrecht
Ontslag nemen en de gefixeerde schadevergoeding
Ontslag (nemen) en de gefixeerde schadevergoeding

Als een werknemer ontslag wil nemen of als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moeten zij in principe de opzegtermijn...

Sluiten