3 min lezen

Ontslagvergoeding in het Regeerakkoord: wat gaat er veranderen?

NL

De coalitiepartijen beschrijven in het Regeerakkoord 2017 dat de Wet werk en zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
(Wwz) een ontslag onnodig bemoeilijkt. Daarom gaan werkgevers minder onbepaalde tijd contracten aan dan voorheen. Om deze reden moet het ontslagrecht op de schop op verschillende punten. In een eerdere blog schreef advocaat arbeidsrecht Lennard Noordzij over dat ontslag op verschillende gronden mogelijk moet worden. Ditmaal behandelt hij een andere grote wijziging: de veranderingen in de transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
.

Transitievergoeding: hoe is het nu?

Op dit moment heeft iedere werknemer met een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
die minstens twee jaar heeft geduurd recht op een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
, de zogenaamde transitievergoeding. Dit geldt zowel voor een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
voor onbepaalde als een (niet verlengd) contract voor bepaalde tijd.

Zo wordt de transitievergoeding berekend

De hoogte van de transitievergoeding staat vast. Deze is over de eerste 120 maanden (10 jaar) gelijk aan 1/6e van het loon per maand voor elke 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst duurde. Indien de arbeidsovereenkomst langer dan 10 jaar heeft geduurd, wordt boven op de vergoeding over de eerste 10 jaar een vergoeding toegekend van 1/4e maandsalaris per 6 maanden. Het maximale bedrag van de transitievergoeding is in 2017 € € 77.000,- en in 2018 € 79.000,-.

Overgangsregeling ontslagvergoeding voor 50+ en MKB

Voor 50+ers en het MKB is er een overgangsregeling tot 1 januari 2020. 50+ers krijgen indien zij langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest voor elke 6 maanden na 10 jaar dienstverband 1/2e maandsalaris in plaats van 1/4e. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt dit niet, zij betalen dus gewoon 1/4e maandsalaris. Daarnaast hoeven deze kleine werkgevers geen transitievergoeding over de gewerkte jaren voor 1 mei 2013 te betalen als er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag wegens de slechte financiële situatie van de werkgever.

Transitievergoeding Regeerakkoord 2017: hoe wordt het?

Het wordt anders. In het Regeerakkoord spreken de coalitiepartijen af dat werknemers al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht krijgen op een transitievergoeding in plaats van na 2 jaar. Dit betekent dat een werknemer met een contract voor bepaalde tijd voor 6 maanden dat niet wordt verlengd, straks al recht heeft op een ontslagvergoeding.

Transitievergoeding blijft 1/6e

Ten tweede wordt de transitievergoeding altijd 1/6e van het loon voor iedere gewerkte 6 maanden, ook als een werknemer langer dan 10 jaar heeft gewerkt. De overgangsregeling voor 50+ers en het MKB tot 1 januari 2020 blijft wel gewoon van toepassing.

Wijziging vergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ten slotte gaan er aanpassingen worden doorgevoerd met betrekking tot de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Op dit moment is het nog zo dat ook in die situatie – dus na twee jaar ziekte – er een transitievergoeding verschuldigd is. Dat wordt dus anders. Hoe anders blijkt helaas nog niet uit het Regeerakkoord.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen? Geen transitievergoeding

Eveneens zal de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen niet langer verschuldigd zijn als er een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
-regeling van toepassing is die al de ontslagvergoeding regelt. Ook dit wordt niet verder gespecificeerd.

Advocaat arbeidsrecht informeert

Het duurt nog wel even voordat deze veranderingen zijn doorgevoerd. Het wetsvoorstel dient nog te worden opgesteld en alle parlementaire stappen – waarin ook weer wijzigingen kunnen worden aangebracht in het wetsvoorstel – dienen nog te worden doorlopen. Wij houden u op de hoogte.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence