Ontslag voor medewerker blindeninstituut die collega uitscheldt voor ‘blind varken’

Belediging van de werkgever en/of collega’s kan reden zijn voor ontslag. Het hangt af van de omstandigheden van het geval of het om een zodanige ernstige belediging gaat dat de arbeidsrelatie is ontwricht en het dienstverband geen stand meer kan houden. In een recente uitspraak van de kantonrechter te Roermond was dat het geval.  Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht deze bijzondere uitspraak toe.

 

Werknemer noemt collega “blindj verke” en “kutmongool”

Een medewerker van een instituut voor slechtzienden en blinden noemt in e-mailverkeer met een collega een andere (nota bene blinde) collega een “blindj verke” (‘blind varken’ in Limburgs dialect) en een “kutmongool”. Nadat de werkgever hiervan op de hoogte kwam probeerde de werknemer het goed te praten door te stellen dat de betreffende (beledigde) collega een zeer negatieve en laconieke werkhouding zou hebben die veel frustraties bij andere medewerkers zou veroorzaken. Zo zou die collega te laat op het werk komen, te vroeg naar huis gaan, veel en lange privé gesprekken voeren en tijdens werktijd zeer actief zijn op Facebook (ondanks zijn visuele handicap).

Werkgever biedt werknemer beëindigingsovereenkomst aan

Nadat de werkgever dit ontdekte bood hij de werknemer een beëindigingsovereenkomst aan. Omdat de werknemer daar niet mee akkoord ging vroeg de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter vond dat de werknemer zich onbehoorlijk en oncollegiaal heeft uitgelaten over haar collega. Gelet op het feit dat de activiteiten van de werkgever bestaan uit het behandelen van mensen met een visuele beperking en er bovendien regels waren over het onderwerp pesten en e-mailgebruik én omdat de beledigde medewerker blind is oordeelde de kantonrechter dat de werknemer verwijtbaar was.

Goed functioneren van medewerker telt niet mee

Het feit dat ze 23 jaar in dienst was en naar eigen zeggen goed functioneerde en bovendien nog onvoorwaardelijk zou worden gesteund door haar blinde collega’s veranderde dat volgens de kantonrechter niet. Ze diende daarom ook volgens de kantonrechter ‘op de spreekwoordelijk blaren te zitten’.

Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter

De kantonrechter heeft dan ook geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
van de werknemer moest worden ontbonden, zonder dat ze bovenop de transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
aanspraak kon maken op een aanvullende billijke vergoeding. De ontbinding vond plaats op grond van de zogenaamde “e” grond van artikel 7:669 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer op grond waarvan niet van de werkgever kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren een redelijke grond voor ontbinding is. Herplaatsing in een andere functie bij dezelfde werkgever heeft in een dergelijke situatie ook geen zin.

More in Arbeidsrecht
Das niederländische Arbeitsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam und Naarden
Werknemers niet gehouden aan concurrentiebeding door belemmeringsverbod?

In een recente zaak bij de rechtbank Rotterdam stond de overtreding van het concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding door ex-werknemers van...

Close