3 min lezen

Beveiliger meldt geldvondst niet: ontslag op staande voet terecht?

NL

Geluk zit soms in een klein hoekje. Een beveiliger vindt na afloop van zijn dienst op Schiphol een paar honderd euro op de grond. Hij neemt het geld mee naar huis. De volgende dag keert het aanvankelijke geluk zich tegen de man: bij aankomst op het werk wordt hij namelijk op staande voet ontslagen. Reden van het ontslag was dat hij het geld had behouden in plaats van aangifte te doen. Kan dit ontslag standhouden in een procedure? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de zaak.

Discussie interpretatie camerabeelden

In deze zaak had de werkgever besloten de beveiligingsmedewerker te ontslaan na het zien van camerabeelden. Op deze beelden is te zien dat de beveiliger een stapeltje biljetten van de grond pakt in een aankomsthal van Schiphol. Dan komt er een taxironselaar die getuige was van de vondst naar hem toe en spreekt hem aan. De beveiliger loopt samen met de ronselaar naar buiten. Er wordt wat gepraat en handgebaren gemaakt. Dan geeft de beveiliger enkele biljetten aan de ronselaar en schudden ze de hand. Hierna vervolgen ze ieder hun eigen weg.

Werknemer intentie geld te behouden?

De werkgever maakt uit deze beelden op dat de beveiliger het geld wilde behouden en de vondst heeft gedeeld met de ronselaar. Volgens de werkgever heeft de beveiliger hiermee zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
op grove wijze overtreden. Hij had namelijk direct melding moeten maken van de gevonden bankbiljetten bij dichtstbijzijnde post van de Koninklijke Marechaussee. De beveiliger zegt dat het niet zo is gegaan en dat hij de volgende dag melding wilde doen.

Kantonrechter: ontslag op staande voet niet rechtsgeldig

De beveiliger vecht zijn ontslag aan bij de kantonrechter. De kantonrechter stelt de beveiliger in het gelijk: het ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig. Uit de camerabeelden is niet exact op te maken wat is voorgevallen tussen de beveiliger en de ronselaar. Het is op grond van deze beelden niet voor de kantonrechter aannemelijk geworden dat de beveiliger een deel van het gevonden geld aan de ronselaar heeft gegeven. Evenmin is aannemelijk geworden dat de beveiliger de intentie had het geld te willen behouden.

Schipholregels: werknemers verplicht aangifte te doen na vondst

Het enkele feit dat hij niet terstond melding van de vondst heeft gedaan is hiervoor onvoldoende. Er is namelijk niet in het arbeidscontract geregeld hoe om te gaan met gevonden geld. In de Schipholregels staat dat de vinder van een zaak verplicht is om zo spoedig mogelijk aangifte te doen, maar een harde termijn hiervoor ontbreekt. Het had daarom op de weg van de werkgever gelegen om de beveiliger nog wat langer de tijd te geven alvorens tot ontslag te besluiten. Wellicht had de beveiliger inderdaad -zoals hij tijdens de procedure aanvoerde- de dag na de vondst aangifte willen doen.

Geen dringende reden: werkgever te rigide gehandeld

De werkgever heeft te snel en rigide gehandeld. Bovendien is het middel van ontslag op staande voet een te ingrijpende maatregel. Een disciplinaire waarschuwing of desnoods een verzoek tot ontbinding (‘gewoon’ ontslag) was ook mogelijk geweest. Er was geen sprake van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor ontslag op staande voet.  Het ontslag kan dan ook geen stand houden.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence