Wetsvoorstel verbetering VvE’s

Op 30 mei 2016 is het wetsvoorstel “Verbeteren functioneren VvE’s” aan de Tweede Kamer aangeboden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zou het functioneren van VvE’s worden verbeterd en wordt verduurzaming gestimuleerd. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk licht het wetsvoorstel toe.

Strekking wetswijziging VvE’s

Indien het voorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen worden een aantal artikelen in boek 5 BW gewijzigd. Die wijzigingen moeten het voor VvE’s mogelijk maken om eenvoudiger geldleningen aan te kunnen gaan. Op dit moment is er namelijk discussie over de vraag of VvE’s daar wel toe bevoegd zijn (namelijk of het aangaan van geldleningen valt onder beheer of beschikken), en door de wetswijziging wordt die twijfel weggenomen. Daarnaast worden VvE’s door de wetswijzing verplicht om het reservefonds tot een bepaald bedrag te vullen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij ofwel de herbouwwaarde dan wel MJOP. Op die manier wordt het voor VvE’s eenvoudiger om het noodzakelijke onderhoud uit de voeren of om tot verduurzaming van het gebouw over te gaan.

Samenvatting wetsvoorstel VvE’s

Als de VvE een geldleningsovereenkomst aangaat, en een van de leden verkoopt zijn of haar appartement, dan wordt deze uit zijn verplichtingen ten aanzien van de geldlening ontslagen als hij opgave doet van de geldlening doet aan de koper. De notaris is dan ook verplicht om van die geldlening opgave te doen. Ten aanzien van de reservering geldt dat die moet worden gebaseerd op een MJOP dat maximaal 5 jaar oud mag zijn en dat ziet op een periode van 10 jaar of langer. Indien er niet een dergelijk MJOP aanwezig is dan dient minimaal 0,5% van de herbouwwaarde per jaar te worden gereserveerd. Er geldt een overgangstermijn van 3 jaar voor VvE’s om aan die vereisten ten aanzien van het reservefonds te voldoen.

Meer in VvE
Advocaat VvE recht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Airbnb mag van VvE, hotel niet: is dat eerlijk?

Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het boek met vele geschillen en procedures...

Sluiten