Bestuurder van VvE is aansprakelijk voor veroorzaken financiële puinhoop

Een bestuurder die een financieel wanbeleid voert, kan een VvE duur komen te staan. In een zaak die recent door de rechtbank Den Haag werd behandeld, liet de VvE het er niet bij zitten toen bleek dat zij door dat wanbeleid forse schade had geleden. Advocaat VvE-recht Denise Janssen bespreekt de uitspraak, die voor de VvE een positieve uitkomst had.

Ontbrekende administratie

Een lid van de VvE was twee jaar lang enig bestuurder en verzorgde de administratie. Toen na zijn aftreden een nieuwe bestuurder werd aangesteld, kwam naar voren dat de administratie een puinhoop was. Over een periode van vijf jaren bleken allerlei stukken, zoals de btw-administratie, facturen en afrekeningen, te ontbreken. Er moest een procedure aan te pas komen om de bestuurder te dwingen om de ontbrekende stukken af te geven. 

Financiële puinhoop

Toen de VvE de stukken kon inzien, kwam de tweede tegenvaller. Niet alleen was de administratie een puinhoop, ook de financiën bleken niet op orde. Een extern kantoor moest worden aangesteld om de boekhouding te reconstrueren. Uit die reconstructie kwam aan het licht dat de bestuurder veel bedragen onterecht had betaald of niet tijdig had verhaald bij debiteuren. De VvE was op die manier voor bijna € 25.000,- benadeeld. Daarbij had de reconstructie van de boekhouding nog eens bijna € 10.000,- gekost. De VvE begon opnieuw een procedure tegen de bestuurder, ditmaal om deze bedragen als schade te vorderen. 

Hoge drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder kan aansprakelijk zijn voor schade als hij zijn taak niet op behoorlijke wijze heeft vervuld. Daarvoor is dan wel vereist dat hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt, gelet op onder meer het inzicht en de zorgvuldigheid die van een bestuurder mogen worden verwacht. In principe is dat een hoge drempel en kan een bestuurder niet zo snel aansprakelijk worden gehouden.

Rechtbank veroordeelt bestuurder tot vergoeding van schade

Maar in dit geval werd die drempel ruimschoots gehaald. De rechtbank vond dat de bestuurder zijn taak op verschillende vlakken had verwaarloosd. Zo was hij nalatig geweest bij het beheren van debiteuren. Door vorderingen op enkele VvE-leden niet te stuiten, waren de vorderingen verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
waardoor de VvE deze niet meer kon innen. Ook verzuimde hij een onnodig liftonderhoudscontract op te zeggen en crediteuren tijdig te betalen, waardoor de VvE te maken kreeg met incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
. De rechtbank vond dat hij juist door zijn boekhoudkundige achtergrond had moeten weten dat hij de VvE hierdoor benadeelde. Daarop volgde het oordeel dat hem een ernstig verwijt kon worden gemaakt en hij bijna € 25.000,- moest vergoeden. 

Kosten van vaststelling van de hoogte van de schade

Ook de € 10.000 die was betaald voor de reconstructie, kon de VvE op de bestuurder verhalen. Deze kosten waren volgens de rechtbank noodzakelijk geweest om de hoogte van de schade veroorzaakt door de bestuurder vast te stellen, en dat zijn kosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid

Deze uitspraak laat nog maar eens zien dat een VvE, ondanks de hoge drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
, niet met lege handen hoeft te staan als een oud-bestuurder een wanbeleid blijkt te hebben gevoerd. De advocaten van AMS hebben een ruime ervaring op dit gebied en kunnen inschatten hoe groot de kans van slagen van een zaak tegen een (voormalige) bestuurder is.

More in VvE
Kantonrechter verleent vervangende machtiging tot wijziging splitsingsakte

In een recente uitspraak in een zaak die werd behandeld voor de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, heeft de kantonrechter een...

Close