2 min lezen

Wet Van Dam: opzeggen na verlenging abonnement altijd mogelijk

NL

Het was een grote ergernis: abonnementen die na afloop stilzwijgend worden verlengd. Veel aanbieders hanteren algemene voorwaarden waarin is bepaald dat als je het abonnement niet tijdig opzegt, je er weer voor een lange(re) periode aan vastzit. Om die reden is op 1 december 2011 de wet Van Dam in werking getreden. Op grond van deze wet kunnen consumenten bij een verlenging op ieder gewenst moment opzeggen. Advocaat contractenrecht Marco Guit legt uit.

 

Algemene voorwaarden

Veel aanbieders hanteren algemene voorwaarden waarin is bepaald dat als je het abonnement niet tijdig opzegt, je er weer voor een lange(re) periode aan vastzit. Voor de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
is het vervolgens bijzonder lastig daar (op juridische gronden) wat tegenin te brengen. Om die reden is op 1 december 2011 de wet Van Dam in werking getreden.  Op grond van deze wet kunnen consumenten bij een verlenging op ieder gewenst moment opzeggen. De  overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
loopt dan nog maximaal dertig dagen door. De opzegging is vormvrij en kan dus ook telefonisch, al geeft dat mogelijk achteraf een bewijsprobleem. Bijvoorbeeld als de aanbieder van de betreffende dienst de opzegging niet goed registreert. Het is dus raadzaam om de opzegging schriftelijk (en aangetekend) of per e-mail te doen.

Stilzwijgende verlenging, maar opzegging mogelijk

Dit middel tegen langdurige stilzwijgende verlengingen geldt al enige tijd voor telefoon-, televisie- of internetabonnementen. Door de Wet Van Dam wordt het bovenstaande ook van kracht voor abonnementen aangeboden door bijvoorbeeld sportscholen, energiebedrijven, boekenclubs en andere bedrijven waarbij je een abonnement neemt voor een bepaalde tijd. Het blijft dus wel mogelijk om stilzwijgend te verlengen, maar de consument kan dus opzeggen, en wel met een maximale  opzegtermijn van dertig dagen. De Wet Van Dam geldt (vooralsnog) alléén voor abonnementen die vanaf 1 december 2011 zijn afgesloten en dus niet voor al bestaande abonnementen.

Uitzondering: abonnement op kranten en tijdschriften

Er geldt een uitzondering voor abonnementen op kranten en tijdschriften. Voor dit soort abonnementen geldt dat de aanbieder wel stilzwijgend mag verlengen en wel met een kwartaal. Voor bedrijven die abonnementen aanbieden is het dus raadzaam de algemene voorwaarden in overeenstemming met het bovenstaande te brengen zodat deze in overeenstemming worden gebracht met geldend recht.

Over AMS Advocaten: advocatenkantoor in Amsterdam

Het team van advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen voor (internationale) bedrijven en particulieren. De advocaten houden zich vooral bezig met het ondernemingsrecht, vastgoedrecht, huurrecht bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
, arbeidsrecht, insolventierecht, incasso en contractenrecht. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence