Invoering flex BV nog steeds gepland voor 1 juli 2012

Morgen is het vijf jaar geleden (!) dat het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ter invoering van de “Flex-BV” werd ingediend. Gisteren heeft de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie de nadere memorie van antwoord ontvangen.

Daaruit blijkt dat de minister van Justitie vertrouwen heeft in de acceptatie het te moderniseren bv-recht door de praktijk. Hij benadrukt het in principe vrijblijvende karakter en lijkt dus nog steeds te mikken op inwerkingtreding per 1 juli 2012. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit

Datum invoering flex BV

De concrete datum van inwerkingtreding zal mede afhankelijk zal zijn van de behandeling in de Eerste Kamer. Hierover zal op 5 juni meer duidelijk worden; de betreffende Eerste Kamercommissie behandelt alsdan de nadere memorie van antwoord.

Dossier flex-BV

Lees alles over de invoering in het dossier flex-BV.

Meer in Ondernemingsrecht
Gerichtsverfahren in Niederlanden - AMS Advocaten in Amsterdam und Naarden
Senaat verklaart wetsvoorstel flex-BV niet controversieel

De Eerste Kamer heeft dinsdag besloten geen enkel wetsvoorstel van de agenda te halen in verband met de demissionaire status...

Sluiten