Invoering flex BV nog steeds gepland voor 1 juli 2012

Morgen is het vijf jaar geleden (!) dat het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ter invoering van de “Flex-BV” werd ingediend. Gisteren heeft de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie de nadere memorie van antwoord ontvangen.

Daaruit blijkt dat de minister van Justitie vertrouwen heeft in de acceptatie het te moderniseren bv-recht door de praktijk. Hij benadrukt het in principe vrijblijvende karakter en lijkt dus nog steeds te mikken op inwerkingtreding per 1 juli 2012. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit

Datum invoering flex BV

De concrete datum van inwerkingtreding zal mede afhankelijk zal zijn van de behandeling in de Eerste Kamer. Hierover zal op 5 juni meer duidelijk worden; de betreffende Eerste Kamercommissie behandelt alsdan de nadere memorie van antwoord.

Dossier flex-BV

Lees alles over de invoering in het dossier flex-BV.

Juridisch advies over de flex-BV

Heeft u vragen over de gevolgen van de flex-BV voor uw situatie? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.

Meer in Ondernemingsrecht
Faillissement aanvragen advocaat Amsterdam
Ontbonden vennootschap kan alsnog failliet worden verklaard

Het komt in de huidige recessie vaak voor dat vennootschappen buiten faillissement worden geliquideerd. Het is voor crediteuren niet altijd...

Sluiten