4 min lezen

Fricties binnen vennootschap na het niet uitkeren van dividend

NL

Aandeelhouders hebben recht op en belang bij het uitkeren van winst als dividend Winstuitdeling aan aandeelhouders van een naamloze of besloten vennootschap.
» Meer over dividend
dividend
. Gaat het goed met de onderneming, dan hoopt iedere aandeelhouder op een dividenduitkering. Dit kan nog wel eens spanningen meebrengen. Want wat als je nou geen dividend uitgekeerd krijgt? De Rechtbank Den Haag oordeelde hier laatst over. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit legt uit.

Een van de aandeelhouders maakt aanspraak op dividend

In een familiebedrijf houden broer en zus 50% van de aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
. De man van de zus, en ook haar broer, waren tevens de bestuurders in deze vennootschap.

Volgens de zus en haar echtgenoot was er al geruime tijd geen dividend meer uitgekeerd, terwijl er sprake was van een flink eigen vermogen bij de vennootschap, namelijk € 241.313. Er was geen sprake van verliezen en over de jaren heen liet de onderneming een redelijke groei en winst zien. De andere aandeelhouder was het hier echter niet mee eens en stelde zich op het standpunt dat de winst moest worden toegevoegd aan de reserves, omdat het bedrijfspand van de vennootschap drastisch aan renovatie toe zou zijn.

Het conflict leidt tot een procedure bij de rechtbank

Deze deadlock in aandeelhouders heeft geleid tot een opmerkelijke procedure bij de rechtbank Den Haag, waarin de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in kwestie de vennootschap verzocht om een duidelijk dividendbeleid te realiseren. Daarnaast werd de rechtbank verzocht om te bevestigen dat, op basis van de laatste jaarrekening, een dividenduitkering ter hoogte van € 20.000 kon plaatsvinden.

Zonder goedkeuring na uitkeringstoets geen dividend

In het algemeen geldt dat artikel 2:216 BW gevolgd dient te worden als het gaat om dividenduitkeringen. Dit artikel bepaalt dat de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders bevoegd is om te bepalen dat winst uitgekeerd moet worden als dividend.

Het enkel nemen van een dividendbesluit is echter niet voldoende, zo volgt uit lid 2 van artikel 2:216 BW. Het dividend mag namelijk pas worden uitgekeerd als het bestuur zijn goedkeuring verleent. Dit wordt ook wel de uitkeringstoets genoemd. Het bestuur dient namelijk goedkeuring te weigeren als de mening is dat na de dividenduitkering de vennootschap niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen.

Winst gebruiken voor herstelwerkzaamheden

Tijdens de zitting werd door de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij, die tevens bestuurder van de vennootschap was, betoogd dat het eigen vermogen enkel hoger is omdat het bedrijfspand jarenlang niet is onderhouden. Met documenten werd voorts onderbouwd welke renovatiewerkzaamheden nodig waren, waarna er met een accountantsrapport werd aangetoond dat er geen ruimte was om dividend uit te keren.

De uitkeringstoets zou niet worden gehaald

Allereerst boog de rechtbank Den Haag zich over het verzoek om zich uit te laten over de mogelijkheid om € 20.000 uit te keren als dividend, op basis van de laatste jaarrekening. De rechtbank Den Haag vroeg zich eerst af waarom eisers nooit een algemene vergadering bijeen hadden geroepen, terwijl zij wel hiertoe bevoegd waren. Dit was immers het aangewezen podium om te besluiten over het uitkeren van dividend aan aandeelhouders.

Desondanks stelde de rechtbank zich op het standpunt dat niet kon worden overgegaan tot het uitkeren van dividend. De kosten die de werkzaamheden met zich brachten waren te hoog, waardoor de vennootschap nooit tot een dividenduitkering zou mogen komen. Deze vordering werd dus afgewezen.

Vragen over beleid van het bestuur? Ga dan naar de Ondernemingskamer en niet de rechtbank

Voor wat betreft het verzoek om een redelijk dividendbeleid vast te laten stellen, oordeelde de rechtbank Den Haag dat niet de rechtbank, maar de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
bevoegd was om zich uit te laten over het door het bestuur gevoerde beleid binnen een vennootschap. Mocht men twijfelen aan het beleid, en dus ook het dividendbeleid, dan diende de desbetreffende belanghebbenden hun verzoek neer te leggen bij de Ondernemingskamer. De rechtbank verklaart zich dus onbevoegd om zich uit te laten over het gevoerde (dividend)beleid.

AMS kan je helpen bij vragen over dividend

Het uitkeringen van winst als dividend kan zorgen voor fricties binnen de vennootschap. Niet de rechtbank, maar de algemene vergadering van aandeelhouders is echter het eerste podium dat dient om te discussiëren over dividend. Pas daarna kan de gang naar de rechtbank of Ondernemingskamer worden gezocht.

Zit jij met een dergelijke situatie? Neem dan contact op met een advocaat ondernemingsrecht.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence