Sander Schouten benoemd tot curator in het faillissement van InfoHubble B.V.

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag InfoHubble B.V. in staat van faillissement verklaard. Insolventierecht advocaat Sander Schouten is benoemd tot curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator

Surseance van betaling

De rechtbank Amsterdam had op 2 april 2013 voorlopige surseance van betaling verleend aan InfoHubble B.V. onder benoeming van Schouten tot bewindvoerder. Indien een bedrijf in betalingsproblemen verkeert, kan het uitstel van betaling aanvragen. Tijdens de surseance kan de onderneming niet gedwongen worden sommige vorderingen te voldoen. Doordat de surseance van betaling de onderneming wat lucht geeft, is er soms tijd om een schuldensanering te realiseren. Dit kan gebeuren door de crediteuren een akkoord aan te bieden.

Faillissement en openbare verslagen

De bewindvoerder heeft in overleg met de bestuurder van InfoHubble de rechtbank verzocht de de voorlopig verleende surseance van betaling in te trekken en InfoHubble in staat van faillissement te verklaren. De rechtbank heeft dat verzoek vandaag toegewezen. Op grond van de Faillissementswet stelt de curator periodiek openbare verslagen op met als doel de rechter-commissaris, crediteuren en overige belanghebbenden te informeren. Het eerste openbare verslag verschijnt in principe na een maand, de volgende drie verslagen om de drie maanden en de daarna op te stellen verslagen om de zes maanden.

More in In de media, Insolventierecht
Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Oneens met de curator? Kom in actie!

Wanneer een onderneming of een persoon failliet wordt verklaard wordt er een curator aangesteld. De curator is belast met het...

Close