3 min lezen

Rechtszaak tegen buren bij onrechtmatige geluidsoverlast

NL

Bijna iedereen heeft ze: buren. Soms wonen die pas op een paar honderd meter afstand maar meestal wonen ze direct naast, onder of boven je. Dat je dus af en toe last hebt van je buren is onvermijdelijk. Zeker in een stad met veel etagewoningen. Helaas kan acceptabele geluidshinder overgaan in onrechtmatige geluidsoverlast. Welke juridische actie kan dan ondernomen worden tegen een overlastgever? Advocaat Thomas van Vugt legt uit aan de hand van een recente uitspraak.

 

Opzettelijke geluidsoverlast door bovenburen?

In de zaak die hier besproken wordt, gaat het om het volgende. Eisers leefden al jaren in onmin met gedaagden, hun bovenburen. Gedaagden zouden opzettelijk ernstige (geluids)hinder veroorzaken enkel om de onderburen te treiteren. Zo zouden zij expres stampen op de trap, klepperen met de brievenbus en tegen ramen en deuren tikken. Ook klopt de bovenbuurvrouw telkens haar kleed uit op het balkon als de onderbuurman daaronder zijn auto staat te wassen. Eisers waren ten einde raad en dagvaardden de buren in het kort geding. Zij vorderden o.m. dat gedaagden de geluidsoverlast dienen te beperken. De vraag is echter of hier sprake is van onrechtmatige hinder.

Hinder niet altijd onrechtmatig!

Dit hangt volgens vaste rechtspraak af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval. Bij deze afweging moet rekening worden gehouden met de belangen die door de hinder toebrengende activiteit worden gediend en de mogelijkheid -mede gelet op de daaraan verbonden kosten- en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van schade te treffen. Zo is hinder van spelende kinderen op een schoolplein niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
omdat het belang van buitenspelen groot is en er geen (legale) wijze is om de kindjes de mond te snoeren. Daarentegen kan het geluid van boormachines in een werkplaats wel als onrechtmatig worden aangemerkt als er een simpele wijze is om deze werkplaats van geluidsisolatie te voorzien.

Rechter: opzet hinder niet aangetoond met bewijsstukken

De rechter benadrukt dat in deze kwestie enige vorm van hinder maatschappelijk aanvaardbaar is. Het gebouw waarin partijen wonen is bijna 100 jaar oud, partijen wonen boven elkaar, de woningen hebben houten vloeren en zijn niet goed tegen geluid geïsoleerd. Kern van het verwijt van eisers is echter dat de bovenburen opzettelijk geluidsoverlast zouden veroorzaken. Hiervoor is volgens de rechter onvoldoende bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
. Eisers hebben nagelaten verklaringen van andere buren of voormalige buren over te leggen. Ook de stelling dat de wijkagent het met eisers eens is, is niet met een schriftelijke verklaring onderbouwd. Het gevraagde verbod wordt afgewezen.

Juridische acties tegen burenoverlast: bouw dossier op!

In deze zaak kregen de klagers nul op hun verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
rekest
. Maar wat valt er nu wel te doen tegen geluidsoverlast? Uiteraard is de eerste stap een gesprek met de buren zelf, eventueel in het bijzijn van een buurtbemiddelaar. Ben je huurder dan kan je de verhuurder aanspreken om maatregelen tegen de overlastgever te nemen. Als eigenaar kun je eerst via de VvE kijken wat er mogelijk is. Er kunnen pas juridische maatregelen worden getroffen zodra er een wet wordt overtreden of er sprake is van onrechtmatig handelen.

Advocaat voor geluidsoverlast

Uit deze uitspraak blijkt weer hoe belangrijk het is dat de onrechtmatige hinder wordt aangetoond. Meldt daarom ernstige overlast steeds bij de politie of wijkagent zodat ook zij een dossier opbouwen. Neem foto’s of maak geluidsopname. Verzamel verklaringen van omwonenden. Als het onrechtmatige karakter van de hinder vaststaat, kan de rechter een verbod of gebod toewijzen. Bijvoorbeeld dat het de buren wordt verboden keiharde muziek te draaien tussen 23.00 en 06.00 uur.

Thomas van Vugt

Thomas

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence