2 min lezen

Vrijwilliger of werknemer: waar ligt de grens?

NL

Nederland kent talloze verenigingen die drijven op vrijwilligers. Denk aan de lokale voetbalvereniging. Als een vrijwilliger veel tijd steekt in een club en hiervoor ook nog eens een ongebruikelijk hoge vergoeding ontvangt, kan deze samenwerking weleens worden aangeduid als arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht dit toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Vrijwilligersvergoeding 

In een recente zaak stond de kantonrechter voor een interessante vraag. Was de voetbaltrainer die de D-tjes trainde een vrijwilliger of een werknemer van de voetbalvereniging? De trainer werd op een gegeven moment aangesteld als Technisch Coördinator (TC) Onderbouw. Voor wat betreft zijn taken verwees de vereniging de trainer naar het Technisch Jeugdplan. Er is verder niets op papier gesteld. De trainer ontving een maandelijkse vergoeding van € 550.

Opzegging contract

Het balletje kwam aan het rollen toen de vereniging per brief aangaf dat de functie van de trainer per direct werd stopgezet wegens een “onwerkbare situatie”. De trainer stelde zich op het standpunt dat zijn “ contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
” niet zomaar kon worden opgezegd. Hij deed een beroep op ontslagbescherming. De vereniging meende dat er sprake was van een vrijwilligersovereenkomst en niet van een arbeidsovereenkomst.

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

De trainer verrichtte gedurende meer dan drie opeenvolgende maanden wekelijks dan wel gedurende ten minste twintig uren per maand arbeid. Uit artikel 7:610a BW volgt dan dat wordt vermoed dat de werkzaamheden zijn verricht krachtens een arbeidsovereenkomst. 

Gezagsverhouding aanwezig?

Uit de wettelijke definitie van arbeidsovereenkomst zijn drie essentialia af te leiden. Er moet sprake zijn van arbeid (welke persoonlijk moet worden verricht), loon en gezagsverhouding De ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever.
» Meer over gezagsverhouding
gezagsverhouding
. De vereniging voert hiertegen als verweer dat de essentialia van een arbeidsovereenkomst ontbreken. Zo zou de trainer de werkzaamheden niet persoonlijk hoeven te verrichten en was geen sprake van een gezagsverhouding.

Arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst?

De rechter gaat hier niet in mee. Het is voldoende aangetoond dat de trainer de werkzaamheden persoonlijk moest vervullen en zich niet zomaar kon laten vervangen door een ander. De trainer is zelfs met veel bombarie aan de ouders gepresenteerd als de nieuwe TC Onderbouw. Bovendien was er wel degelijk een gezagsverhouding. De taken en werkzaamheden van de TC staan beschreven in het Technisch Jeugdplan. Daar had de trainer zich aan te houden.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

De vergoeding die de trainer ontving van € 550 per maand oversteeg ruim de gebruikelijke, fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding van € 150. Er is dus ook sprake van loon. De rechter concludeert dat de trainer op basis van een arbeidsovereenkomst zijn werk verrichtte. De vereniging had dus moeten opzeggen met inachtneming van de arbeidsrechtelijke opzegbepalingen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence